Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Rozwój zdolności wyodrębniania przedmiotu z tła i rozpoznawania go

Inną cechą spostrzeżeń dziecięcych jest ich ścisły związek z działaniem. Dziecko we wczesnej fazie wieku przedszkolnego dostrzega przede wszystkim te przedmioty oraz te cechy łączące poszczególne części i składniki przedmiotów, które odgrywają bezpośrednią rolę w wykonywanej przez nie czynności (Szuman, I955a). W następnym stadium dziecko antycypuje już w spostrzeżeniu poszczególne elementy czynności, np. śledzi wzrokiem zarysy przedmiotów, zanim przystąpi do wykonywania danej czynności. U dzieci starszych obraz przedmiotu i jego części kształtuje się na podstawie spostrzeżenia, a działanie praktyczne weryfikuje tylko adekwatność tego obrazu. Spostrzeżenie .zostaje zatem wyodrębnione z działania przedmiotowego. Młodsze dzieci zmierzają przede wszystkim do praktycznego opanowania przedmiotów (manipulacje, proste czynności konstrukcyjne itp.): nie nasuwa to konieczności wyodrębniania w spostrzeganych przedmiotach wielu ich cech. Dopiero w miarę jak działanie dziecka staje się bardziej złożone, wymaga ono spostrzegania bardziej analitycznego.

Rozwój zdolności wyodrębniania przedmiotu z tła i rozpoznawania, go na podstawie analizy jego kształtu ilustrują eksperymenty, w których dzieci mają odnaleźć figurę geometryczną lub- konkretny znany im z doświadczenia przedmiot, uwikłany w nową konfigurację. Postępy w zakresie tych skomplikowanych czynności percepcyj- nych u dzieci w wieku przedszkolnym ukazuje tabela 25.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.