Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Siła a wrażliwość w układzie nerwowym – dalszy opis

Tak więc dane całego cyklu prac eksperymentalnych przeprowadzonych na ludziach, obecnie istotnie wzmocnione grupą faktów stwierdzonych na zwierzętach, wskazują na istnienie regularnego związku między wrażliwością (nie czułością) zmysłową a siłą układu nerwowego. Związek ten ma charakter dodatniej zależności między siłą układu nerwowego a progami pobudzenia funkcji sensorycznej: przy podziale grupy badanych według stopnia wzrostu siły układu nerwowego progi pobudzenia będą również miały tendencję wzrostową (natomiast wrażliwość, po budliwość – spadkową). A zatem jeżeli tak jest, to stosunek między górnym progiem reakcji tkanki pobudliwej, tj. progiem hamowania pozakresowego, a dolnym progiem reakcji, a więc progiem pobudzenia (wrażliwości, podrażnienia) jest względnie stały i może być wyrażony następująco:

Zgodnie z tym wzorem skala między górnym i dolnym progiem reakcji powinna, w idealnym przypadku, niezależnie od jednostki pozostać niezmienna. Jednak, rzecz jasna, do tego stosunku wnosi się w każdym oddzielnym przypadku pewne poprawki, uwarunkowane wpływem czynników funkcjonalnych i doprowadzające do deformacji stosunku, a w niektórych przypadkach, być może, sprowadzające go do zerowej zależności. Dlatego też można mówić jedynie o względnie stałym stosunku między progiem górnym i dolnym.

Niestety, istniejące metody określania obu progów nie dają możliwości bezpośredniego porównania ich wartości, ponieważ ilościowe charakterystyki progu górnego i dolnego podawane są w nieporównywalnych jednostkach. Jednak dające się obserwować często dodatnie współczynniki korelacji między podstawowymi wskaźnikami siły układu nerwowego, z których każdy daje przybliżoną ocenę progu hamowania pozakresowego, a progami absolutnymi, będącymi miarą wrażliwości, wskazują na to, że rzeczywiście istnieje względna stałość stosunku między górnym i dolnym progiem funkcji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.