Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

SKOK POKWITANIOWY

Zjawisko wzmożonego tempa przyrostu długości ciała i jego ciężaru w przeciągu stosunkowo krótkiego czasu. (2 – 3 lata) określane jest przez badaczy tego okresu jako skok pokwit a n i o w y (por. np. Tanner, 1963: Wo- lański, 1970). Występował on wyraźnie w danych, które przytaczaliśmy za Trześniowskim, ilustruje go też wykres 64, zaczerpnięty od Tannera (1963). Skok pokwitaniowy jest zjawiskiem stałym, występuje u wszystkich dzieci, istniejące zaś różnice indywidualne i środowiskowe (np. wieś a miasto, różne kraje) dotyczą jedynie intensywności, czasu występowania i trwania tego procesu. Z przytoczonych wykresów widzimy, że roczne przyrosty wysokości ciała są u młodzieży polskiej mniejsze niż u młodzieży amerykańskiej, ale skok występuje w tym samym wieku, u dziewcząt o dwa lata wcześniej niż u chłopców, a czas trwania wzmożonego przyrostu jest u dziewcząt polskich o rok dłuższy (11:6- 14:6) niż u dziewcząt amerykańskich (11 – 13).

Skok pokwitaniowy dotyczy także innych wymiarów ciała, jak np. długości kończyn, obwodu głowy, szerokości miednicy itp. Rysunki 65 i 66 przedstawiają skok pokwitaniowy u warszawskich dziewcząt i chłopców w zakresie wysokości i ciężaru ciała oraz podskórnej tkanki tłuszczowej i siły mięśni według danych N. Wolaóskiego (Wolański 1970: Wolański, Pyżuk, 1970), który uważa je za typowe dla miast polskich w ogóle. Również te wykresy (mimo pewnych różnic w rozkładzie wskaźników w porównaniu z danymi Trześniowskiego) wskazują, że skok pokwitaniowy występuje wcześniej u dziewcząt niż u chłopców w zakresie wysokości i ciężaru ciała, natomiast później w zakresie podściółki tłuszczowej: jej przyrost jest jednak większy u dziewcząt, natomiast przyrost siły mięśniowej – większy i szybszy u chłopców.

Wskazane przykładowo różnice w rytmie wzrastania różnych organów, tkanek czy części ciała u młodzieży w okresie dorastania powodują przejściowe dysproporcje w sylwetkach młodocianych, np. zbyt długie kończyny, co odbija się niekorzystnie na ruchach i ogólnej zręczności. Szybkim przyrostom wysokości i ciężaru towarzyszą zmiany kształtów ciała. Pojawiają się drugo- i trzeciorzędne cechy płciowe. U dziewcząt rozszerzają się kości miednicowe, formują się piersi. U chłopców rozrastają się kości barkowe, pojawia się zarost na twarzy, następuje mutacja głosu. U obu płci pojawia się owłosienie w okolicach narządów płciowych i pod pachami.

W sposób nader charakterystyczny zmieniają się proporcje twarzy, głównie dzięki zwiększeniu się jej dolnej części, co powoduje w przeciągu stosunkowo krótkiego czasu całkowitą zmianę wyglądu twarzy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.