Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

SPOSTRZEGANIE, OBSERWACJA I UWAGA W WIEKU SZKOLNYM CZ. II

W związku z wyodrębnieniem się spostrzegania w oddzielny proces nabiera też ono nowej cechy-staje się procesem kierowanym, podporządkowanym świadomym celom. Dzieci 4-5-letnie osiągają to z wielkim jeszcze trudem. Natomiast dziecko szkolne, w myśl stawianych | mu wymagań, powinno umieć podporządkować swoje spostrzeganie określonemu celowi, oderwać się od zajęć i wrażeń ubocznych, nauczyć się kiero- , wać swoim spostrzeganiem. Prawidłowe wychowanie, kształtując odpowied- : nią motywację i nawyki, w znacznej mierze przygotowuje do tego dziecko już przed jego wstąpieniem do szkoły, między 5 a 7 rokiem życia.

U dzieci rozpoczynających naukę szkolną, podobnie jak i u młodszych, rozwój spostrzegania idzie w parze z rozwojem zdolności do wyodrębniania poszczególnych cech spostrzeganych przedmiotów i do uogólniania tych cech. Spostrzeżenia nabierają charakteru uogól- nionego w związku z rozwojem działania dziecka, w którym ma ono możność praktycznego wyodrębniania poszczególnych cech przedmiotów, oraz w związku z opanowaniem przez nie mowy. Dla dziecka np. w okresie żłobkowym kolor jest czymś nieodłącznym od przedmiotu. Dla dziecka szkolnego, które używa kolorowych kredek i farb, a czasem już i dla- przedszkolaka, wyodrębnienie barwy od przedmiotu dokonuje się w praktyce życiowej, dzięki niej staje się możliwe.

Na-specjalną uwagę zasługuje dziecięce spostrzeganie rzeczy przedstawianych w konturach, rysunkach, schematach itd. Wymaga ono kształcenia i kierowania. Dzieci nie przygotowane pod tym względem w okresie przedszkolnym nie ujmują należycie rysunków perspektywicznych, nie orientują się w stosunkach przestrzennych między narysowanymi przedmiotami itd. Takie braki w spostrzeżeniach dzieci, stwierdzone na początku nauki szkolnej, powinny zanikać pod wpływem oddziaływań wy- chowawców-nauczycieli.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.