Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Spraw, by uczenie się przebiegało ze zrozumieniem – kontynuacja

Ćwicz to, co mą być przedmiotem transferu W tej regule nadrzędnej mieści się kilka reguł prostych, z których część poznaliśmy już w praktyce: (1) Ćwicz w kontekście, (2) Dozuj ćwiczenia, (3) Ćwicz poprzez zastosowanie.

Ćwicz w kontekście Z przykładem tej reguły zetknęliśmy się w roz- Reguła „ćwicz dziale 5., kiedy to Michał ćwiczył się w czytelnym i dokładnym pisaniu w kontekście” cyfr w kontekście rozwiązywania zadań z arytmetyki. Innym przykładem znaczy będzie nauka słówek obcego języka w kontekście mówienia tym językiem, albo ćwiczenie się w zachowywaniu kierunku od lewej do prawej w trakcie oglądania obrazków.

Dozuj ćwiczenia Ta reguła ma szczególne znaczenie dla zapamiętywania i wywoływania transferu materiału, którego nie można opanować przy dużym udziale rozumienia. Chodzi tu np. o nazwy miejscowości, nazwiska, wartość liczby n, niezwykłą pisownię niektórych wyrazów, fakty z zakresu geografii i historii. Tego rodzaju wiedzę powinno się ćwiczyć (powtarzać) często, w kontekście i najlepiej w formie nauki całościowo- -częściowego uczenia się i powtarzania. Technika ta prowadzi do tzw. przeuczenia, czyli do ćwiczenia materiału poza granice jego opanowania.

Przeuczenie w dużym stopniu zapobiega zapominaniu. Ćwicz poprzez zastosowanie Reguła ta jest pochodną obu poprzed- Reguła „ćwicz nich. Chodzi w niej o to, by ćwiczenia tego, co ma być przedmiotem poprzez transferu były dozowane i jednocześnie odbywały się w różnorodnych zastosowanie” kontekstach. Ćwiczenia umiejętności dodawania czy odejmowania ułamków znaczy”’ powinny być porcjowane w postaci całościowo-częściowych powtórek w zastosowaniu do rozmaitego rodzaju zadań tekstowych. Ćwiczenie ruchowych umiejętności kozłowania i podawania piłki do koszykówki powinno być rozłożone w czasie i odbywać się w sytuacjach coraz bardziej złożonych i zbliżonych do prawdziwej gry z samą grą włącznie. Podobnie w sferze emocjonalnej – uznanie jakiejś wartości czy systemu wartości wymaga dozowanych i różnorodnych ćwiczeń z zakresu tego, co ma być przedmiotem transferu. Jeśli Ty na przykład, masz uznać korzyść, jaką dla nauczania i uczenia się mają określone cele dydaktyczne, musisz przedtem zrozumieć, co to są cele i jak można nimi operować. Musisz ponadto rozłożyć w czasie ćwiczenie się w stosowaniu celów i stosować je do rozmaitych sytuacji nauczania i uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.