Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Stosunek treści i przedmiotu – dalszy opis

Materialne składniki przedstawionego przedmiotu znajdują swój odpowiednik w materialnych składnikach treści, lecz także formalne składniki przedmiotu mają w nich swój odpowiednik. Przedstawiając sobie jakiś przedmiot, nie tylko przedstawiamy sobie agregat jego części, lecz saime części przedstawiamy sobie w ich relacji do całości, której są częściami. Relacje te według terminologii Twardowskiego są stosunkami własnościowymi, a więc formalnymi składnikami przedmiotu. Przedstawienie książki nie tylko zawiera osobne przedstawienia kart i okładki, lecz wymienione materialne składniki książki zostają przedstawione we właściwej sobie relacji, wyznaczonej faktem bycia częściami materialnymi jednego i tego samego przedmiotu. W ten sposób możemy powiedzieć, że przedstawiając sobie książkę nie tylko przedstawiamy sobie materialne jej składniki, lecz także stosunki zachodzące między nimi (tzw. drugorzędne składniki formalne) oraz stosunki, w jakich części pozostają do całości (pierwszorzędne składniki formalne). O formalnych składnikach treści decydują stosunki zachodzące między jej częściami materialnymi. Stosunek przynależności przedstawienia czerwieni od przedstawienia okładki książki – a więc dwóch materialnych składników treści przedstawienia, jest analogiczny do stosunku, w jakim czerwień pozostaje do książki samej. O właściwościach formalnych składników treści decydują formalne składniki przedmiotu, ponieważ jednak mają one swój odpowiednik – jak wyżej pokazaliśmy – w materialnych elementach treści, to właściwości formalnych składników treści są -uzależnione od właściwości jej składników materialnych. Analogicznie w przedmiocie: relacje zachodzące między jego częściami materialnymi, tj. części formalne, uzależnione są w swych właściwościach od właściwości części materialnych. Zachodzi w ten sposób analogia pomiędzy sposobem, w jaki złożony jest przedmiot przedstawienia, a sposobem, w jaki złożona jest treść: właściwości składników formalnych w przedmiocie zależą od właściwości jego składników materialnych, analogicznie w treści, której składniki formalne również w swoich właściwościach uzależnione są od jej składników materialnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.