Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Styl filozofowania Kazimierza Twardowskiego

Na kształtowanie się postawy intelektualnej Kazimierza Twardowskiego największy wpływ wywarł Franz Brentano, w latach studiów Twardowskiego w Wiedniu (1885 – 1889) nauczający na ‚Wydziale Filozoficznym tamtejszego Uniwersytetu. W spuśeiźnie rękopiśmiennej Twardowskiego znajdują się notatki i stenogramy wykładów Brentany z lat 1887 – 1889, przeważnie z psychologii i logiki1. Po ukończeniu studiów Twardowski przebywał iprzez pewien czas w Lipsku u Wundta oraz w Monachium u Stumpfa, zapoznając się z najwybitniejszymi ówcześnie osiągnięciami w zakresie psychologii i epistemologii. W roku 1891 przedkłada rozprawę doktorską pt. Idee und Perzeption.

Eine erkenntnistheoretische Untersuchung aus Des- cartess, którą broni u Roberta Zimmermanna (nie u Brentany, gdyż ten wykładał jako docent prywatny, bez prawa doktoryzowania). W latach studiów Twardowskiego przebywali we Wiedniu liczni uczniowie Brentany, którzy stali się później wybitnymi indywidualnościami filozoficznymi, oddalając się wielokroć w różnych sprawach od poglądów mistrza. Byli to Alexius Meinong, Anton Marty, z którymi Twardowski korespondować będzie już ze Liwowa jako profesor: Christian von Ehrenfels, Alois Höfler, Kreibig, Schmidkunz, a także Edmund Husserl (w latach 1884- 1886), E. Mally i Fr. Hillebrand. Wpływ Brentany na to grono był tak silny i wielostronny, że działając później w różnych ośrodkach uniwersyteckich monarchii austriackiej i Niemiec, uprawiając różne dyscypliny filozoficzne, jego uczniowie tworzyli ideową wspólnotę o wyraźnym znamieniu tej samej inspiracji, niezależnie od dzielących ich różnic w rozstrzyganiu konkretnych zagadnień filozoficznych. Impuls, którego filozofowie ci doznali w okresie intelektualnego dojrzewania dotyczył sprawy zasadniczej: sposobu uprawiania filozofii „która będzie mogła wystąpić jako nauka”. Hasło filozofii naukowej w dwadzieścia pięć lat później ponownie wysunie Husserl, oddalający się przecież w swojej fenomenologii od tez brentanowskich. W Philosophie als strenge Wissenschaft (1910) będzie bronił jedności i absolutności prawdy przed sceptycyzmem filozofii światopoglądowej i relatywizmem historyzmu. Także ł Rozprawa ta została wydana w Wiedniu w r. 1892 w wydawnictwie Carla Konegena. Tłumaczenie autorki na język polski w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 22, 1976.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.