Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Subiektywny układ odniesienia

Niektórzy teoretycy osobowości zajmują się przede wszystkim działaniem mechanizmów samoregulacji, służących utrzymywaniu stanu równowagi lub stabilności psychicznej. Uznają oni, iż działanie mechanizmów homeostatycznych jest jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych aspektów zachowania człowieka. Proces ten pojmowany jest jako właściwa życiu automatyczna tendencja, która skłania jednostkę do utrzymywania jedności, integralności czy równowagi psychicznej, podobnie jak mechanizmy fizjologiczne kontrolują podstawowe funkcje, takie jak stałość temperatury i wydzielanie hormonalne. Zazwyczaj teorie, które kładą silny nacisk na zmiany i na proces uczenia się, nie zajmują się specjalnie samoregulacyjną zdolnością organizmu, która umożliwia jednostce powrót do poprzedniego stanu równowagi i adaptacji.

Zauważmy jeszcze, że niektórzy teoretycy przywiązują duże znaczenie do środowiska psychologicznego, czyli subiektywnego układu odniesienia. Podkreślają oni, iż zjawiska świata fizycznego mogą wpływać na jednostki tylko wtedy, gdy są spostrzegane czy doświadczane. Zachowanie nie jest więc determinowane bezpośrednio przez obiektywną rzeczywistość, lecz przez rzeczywistość taką, jaka jest spostrzegana przez jednostkę, lub przez znaczenie, jakie jednostka nadaje rzeczywistości. Sposób zachowania jednostki jest zatem determinowany przez jej środowisko psychologiczne, a nie przez środowisko fizyczne.

Odmienny pogląd reprezentują te stanowiska teoretyczne, które utrzymują, iż nie można budować wiarygodnej i pewnej teorii zachowania na podstawie niepewnych, subiektywnych wypowiedzi lub też na podstawie skomplikowanego wnioskowania niezbędnego do wyłonienia psychologicznego „znaczenia” zjawisk fizycznych. Teorie te głoszą, iż aby uzyskać lepsze rezultaty teoretyczne, należy przeważnie pomijać różnice indywidualne dotyczące sposobu spostrzegania tych samych obiektywnych zjawisk, a skoncentrować się na relacjach zachodzących między zewnętrznymi, obserwowalnymi faktami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.