Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Teoria odruchów warunkowych w psychologii dziecka

W psychologii dziecka teoria odruchów warunkowych otworzyła nową, szeroką perspektywę dla materialistycznego wyjaśniania zarówno ogólnego przebiegu rozwoju psychiki, jak i poszczególnych procesów i właści- . wości psychicznych, wskazała na możliwość ustalania mechanizmu tych procesów, a z kolei wpływania na ich przebieg itp.

Toteż znane są dziś badania z tego zakresu nie tylko N. I. Krasno- gorskiego, A. G. Iwanowa-Smolenskiego i ich licznych współpracowników z lat trzydziestych, lecz także szeroko rozwijane, zwłaszcza od lat pięćdziesiątych, w różnych ośrodkach ZSRR dalsze badania nad rozwojem wyższych czynności nerwowych u dzieci w normie i patologii. Na szczególną uwagę zasługują tu prace N. I. Krasnogorskiego16a i A. G. Iwanowa-Smolenskiego161 o różnorodnej tematyce, badania N. I. Kasatkina nad rozwojem odruchów warunkowych we wczesnym dzieciństwieie2, prace M. M. Kolcowej o rozwoju drugiego układu sygnałowego i roli słowa w uogólniającej funkcji mózgu1M. Ważniejszd wyniki tych badań omówione zostaną w dalszych rozdziałach podręcznika (por. rozdz. V, VI, VII, XI).

Te wszystkie i wiele innych poważnych badań eksperymentalnych oraz ciągłe rozszerzanie i pogłębianie problematyki pozwoliły na zgromadzenie dużej wiedzy o rozwoju wyższych czynności nerwowych u dzieci (zwłaszcza w młodszym wieku) i dały mocne podstawy fizjologiczne dla dalszej rozbudowy materialistycznej teorii rozwoju psychicznego, która stanowi punkt wyjścia badań, ale jest zarazem podstawowym celem radzieckiej psychologii rozwojowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.