Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Teoria upośledzenia i teoria społeczeństwa masowego

Wszystkie ruchy społeczne są w pewnym stopniu zorganizowane i mają swoją ideologię. Aby osiągnąć zamierzone cele, stosują taktykę, której formy różnią się w zależności od typu ruchu społecznego. Ruchy społeczne powstają zazwyczaj jako odpowiedź na jakiś rodzaj zapotrzebowania społecznego, a następnie konsolidują się przez przyłączanie jednostek o podobnych poglądach. Powstaje grupa przywódcza, która kieruje ruchem: wiele ruchów społecznych ulega biurokratyzacji. Większość ruchów społecznych w pewnym momencie upada: niektóre dlatego, że osiągnęły swoje cele, a inne z powodu złego przywództwa, represji ze strony władz, utraty społecznego zainteresowania dla celów ruchu lub nadmiernej biurokracji.

Istnieją cztery główne teorie usiłujące wyjaśnić powstawanie ruchów społecznych. Teoria upośledzenia głosi, że ruchy społeczne powstają wtedy, gdy duża liczba ludzi czuje się pozbawiona tego, co uważa za niezbędne dla swego szczęścia i dobrobytu. Poczucie upośledzenia często łączy się ze wzrostem oczekiwań na polepszenie sytuacji i prowadzi do powstania ruchu społecznego. Teoria upośledzenia nie może jednak wyjaśnić, dlaczego niektóre upośledzone odłamy społeczeństwa tworzą ruchy społeczne, a inne nie.

Teoria społeczeństwa masowego opiera się na założeniu, że nowoczesne społeczeństwo stwarza sytuację społecznej izolacji i poczucia bezsilności. Łączenie się z innymi w ruchu społecznym łagodzi te odczucia. Teoria ta nie stanowi jednak uniwersalnego modelu wyjaśniania, ponieważ badania empiryczne wykazują, iż niektóre ruchy społeczne przyciągnęły ludzi żyjących w społecznościach o silnych więziach społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.