Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

TERAPIA AKUSTYCZNO-WIBRACYJNA MUSICA MEDICA NA OSOBY ZE SCHIZOFRENIĄ

Badano trzy osoby chore na schizofrenię przez trzy miesiące, trzy razy w tygodniu, seanse trwały około 20 minut. Dokonano wstępnej oceny stanu choroby, przeprowadzono wywiad z psychologiem. Przeprowadzono badanie psychologiczne.

Rezultaty po zastosowaniu Musica Medica: Andrzej – 41 lat: lepsze samopoczucie, wzrost energii, relaks, większa koncentracja. Zbigniew – 40 lat: poprawa nastroju. Maria – 56 lat: poprawa samopoczucia, pomaga jej to w funkcjonowaniu przez cały dzień.

Musica Medica wywiera korzystny wpływ na osoby ze schizofrenią. Chorzy chętnie brali udział w zajęciach terapeutycznych. Badani prowadzili rozmowy ze współuczestnikami (nastąpiła lepsza integracja społeczna). Lepsza koncentracja na wykonywanych czynnościach. Wydłużony czas koncentracji. Widoczna poprawa efektywności pracy.

Pozytywne nastawienie do społeczeństwa. Poprawa nastroju (w przeciwieństwie do charakterystycznych wahań). Zmniejszenie zaburzeń procesów umysłowych. Możliwość lepszego uzewnętrzniania swoich uczuć.

Od ponad dwóch lat pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puławach, gdzie mam do czynienia z ludźmi chorymi psychicznie. Prowadzę tam zajęcia z muzykoterapii. Jest to jedna z form psychoterapii, w której podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka. Oddziałuje ona na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia. Każdy, bez wzglądu na wiek, jest podatny na jej działanie. Muzyka redukuje trudności, ułatwia współpracę i nawiązywanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocjonalnie, daje możliwość rozładowywania wewnętrznych napięć, co ma szczególne znaczenie dla osób chorych psychicznie.

W Środowiskowym Domu Samopomocy znajdują się osoby cierpiące na różnego rodzaju choroby psychiczne. Celem mojej pracy będzie zbadanie, jaki wpływ na te osoby ma aparatura akustyczno-wibracyjna Musica Medica. (…)

TERAPIA AKUSTYCZNO-WIBRACYJNA MUSICA MEDICA NA OSOBY ZE SCHIZOFRENIĄ CZ. II

W mojej pracy sformułowałam trzy hipotezy, które po badaniach i przeanalizowaniu wyników potwierdziły się. Potwierdziła się przyjęta przeze mnie pierwsza hipoteza, która zakładała, że terapia akustyczno-wibracyjna Musica Medica ma korzystny wpływ na osoby ze schizofrenią.

U osób badanych zaobserwowałam pozytywne zachowania, pacjenci chcieli uczestniczyć w proponowanych zajęciach terapeutycznych, prowadzić rozmowy ze współuczestnikami, co sformułowałam w drugiej hipotezie. Ponadto osoby badane lepiej koncentrowały się na wykonywanych czynnościach i czas ten znacznie się wydłużył. Nastąpiła widoczna poprawa efektywności pracy.

Hipoteza trzecia dotyczyła funkcjonowania w społeczeństwie osoby chorej. Po przeprowadzonych badaniach przekonałam się, że pacjenci są pozytywnie nastawieni do otoczenia, hardziej otwarci na problemy współuczestników. Już po kilku seansach była zauważalna poprawa nastroju, którego wahania są charakterystyczne u osób ze schizofrenią. Dzięki temu pacjenci o wiele lepiej funkcjonują w społeczeństwie. (…)

Pacjenci przeze mnie badani pozytywnie odnieśli się do terapii: miała ona na nich bardzo dobry wpływ. Po trzech miesiącach, w czasie których pacjenci trzy razy w tygodniu zostawali poddawani terapii, zauważyłam pozytywne objawy w postaci zmniejszenia polekowego drżenia rąk, zwiększenia koncentracji uwagi, lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Znacznie zmniejszyły się zaburzenia procesów myślowych: można było zauważyć, iż pacjenci potrafili okazać swoje uczucia.

Jedna z badanych osób była w ostrzejszym stanie, miała często towarzyszące schizofrenii uczucie depresji lub obniżonego nastroju. Po zastosowaniu zaledwie kilku seansów jej samopoczucie znacznie się polepszyło. Biorąc pod uwagę pozytywny wpływ terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica uważam, że powinna być ona rozpowszechniana w placówkach skupiających osoby ze schizofrenią.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.