Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

TERAPIA MUSICA MEDICA – DZIECI z DYSALIĄ CZ. II

Analiza wyników badań ogólnych, łącznie w grupach i podgrupach, wskazuje na wpływ terapii na zwiększenie poprawności artykulacji głosek szeregu szumiącego s, L, ż, dż w mowie badanych dzieci w większym stopniu aniżeli na zwiększenie sprawności języka. Nasunęło się przypuszczenie, iż – być może – słuchanie piosenek, które zawierają wyrazy mające głoski ś, L, ż, dż, przyspiesza przyswajanie informacji dotyczących tego, w którym wyrazie należy wymówić głoskę szeregu szumiącego, a w którym – głoskę szeregu syczącego. W pierwszej podgrupie (bliźniacy – Łukasz i Adrian O.) stwierdziłam występowanie hiperpoprawności, polegającej na wymawianiu głosek ś, L, z, dż jako s, z, c, dz, np. są zamiast są, na stole zamiast na stole itp. Przesłuchałam raz jeszcze piosenki, których słuchały dzieci w trakcie terapii i zanotowałam wyrazy zawierające głoski ś, L, z, dż. Wśród nich był między innymi wyraz dźevo, który kilkakrotnie powtarzał się w tekście piosenki Majki Jeżowskiej „My chcemy grać w zielone” w zdaniu „My chcemy grać w zielone i chcemy, by za domem rosło drzewo”. Następnie ponownie przesłuchałam nagrane na taśmie magnetofonowej wypowiedzi bliźniaków i zauważyłam, iż podczas „próby na powtarzanie zdań” obaj chłopcy nieprawidłowo wypowiedzieli wyraz dzevo, jednak na pytanie: „Co tu jest narysowane?” Łukasz będący w grupie eksperymentalnej wypowiedział ten wyraz prawidłowo – dźevo, zaś Adrian będący w grupie kontrolnej nieprawidłowo – dzevo. Wskazuje to na pozytywny wpływ terapii na przyswajanie prawidłowej postaci fonetycznej wyrazów zawierających głoski s, L, z, dż. Niestety, wniosek ten dotyczy tylko jednego wyrazu, ale – być może – nie jest on niewłaściwy. Ponieważ terapia Musica Medica ma działanie aktywizujące, przypuszczam, iż może ona wpłynąć także na zwiększenie sprawności małej motoryki, czyli między innymi sprawności języka.

Według prof. dr. Y. Schiftana terapia Musica Medica pozwala lepiej przyswoić słuchane podczas seansów wiadomości, np. przyspiesza naukę języków obcych. Myślę, iż – być może – słuchanie przez dziecko podczas sensów akustyczno-wibracyjnych wyrazów zawierających głoski szeregu szumiącego s, L, z, dż pozwoli na szybsze pojawienie się prawidłowej ich artykulacji w mowie niekontrolowanej. (…)

Uważam, że zastosowanie aparatury przed zajęciami logopedycznymi może w niektórych przypadkach znacznie ułatwić ich przeprowadzenie, a ponadto – zwiększyć efektywność. Kilka razy przeprowadziłam zajęcia logopedyczne bezpośrednio po sesji. Zauważyłam, że wówczas dzieci chętniej wykonywały polecenia, były bardziej zadowolone. Wydaje się, iż seanse Musica Medica mogłyby znaleźć zastosowanie w terapii dzieci mających pewne zaburzenia emocjonalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.