Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Trafność w nauczaniu

Aby dane o charakterze oceniającym mogły być rzeczywiście użyteczne przy formułowaniu sądów będących podstawą decyzji, muszą to być informacje trafne, czyli adekwatne do zamierzonego celu (TenBrink, 1974). Krótki przegląd sądów i decyzji nauczycielskich pomoże nam zilustrować, na czym polega ten istotny wymóg.

Przypuśćmy, że musisz wybrać spośród pięciu kandydujących studentów się ogólnie asystenta do pomocy w pracowni. Informacją trafną z punktu widzenia li°‘” tej decyzji będzie każda informacja, która pomoże ci wybrać najlepiej nadającą się do tego osobę. W grę mogą tu wchodzić dane o dotychczasowym doświadczeniu kandydatów, ich obyciu z aparaturą laboratoryjną i czynnościami badawczymi, o postawie i zainteresowaniach naukowych, ogólnej zdolności do uczenia się, a także opinie innych nauczycieli. Informacja łączna z tych wszystkich źródeł będzie miała prawdopodobnie większą trafność z punktu widzenia naszego celu (wytypowanie najwłaściwszej osoby) niż poszczególne dane z osobna.

Informacje o niskim prawdopodobieństwie trafności z punktu widzenia naszego celu, jakim jest wybór dobrego asystenta, dotyczyłyby rzeczy nie związanych z wymogami stojących przed nim zadań (takich jak pleć, kolor skóry, wzrost lub waga, stosunek do sportu, miejsce zamieszkania czy długość włosów).

Odróżnienie informacji trafnych od nietrafnych jest względnie łatwe wówczas, gdy sądy i decyzje, które na ich podstawie mamy podjąć, wymagają dość sprecyzowanych danych określonego rodzaju. Na przykład sprawdziany osiągnięć w biegach, skokach i rzutach dają wysoce trafne informacje z punktu widzenia wyboru najlepszych reprezentantów do zbliżających się zawodów lekkoatletycznych. Wyniki testów czytania, pisania na maszynie, osiągnięć w przedmiotach ścisłych czy w zakresie mechaniki samochodowej nie byłyby, rzecz jasna, trafnymi wskaźnikami przyszłych rezultatów w biegu na 100 metrów czy w rzucie oszczepem.

Z wieloma sądami i decyzjami mamy poważniejsze trudności niż z wytypowaniem najszybszego biegacza czy nawet najlepszego asystenta do pracowni. I w tych wypadkach musimy dążyć do zebrania możliwie najtrafniejszych danych. Przypuśćmy np., że jesteś konsultantem w szkole średniej i masz dopomóc kilkorgu uczniom ostatniej klasy’ w podjęciu decyzji co do dalszego kształcenia lub wyboru zawodu, albo zastanowić się wspólnie z którymś uczniem, czy nie powinien on zrezygnować z dalszej nauki w tej szkole. Przy tego rodzaju ocenach i decyzjach trudno uzyskać naprawdę trafne dane, poniewż są one niezmiernie złożone i nie wiadomo dokładnie, jaki typ informacji byłby tu najbardziej przydatny. Na podstawie obserwacji i badań wypracowaliśmy jednak pewne techniki zwiększania trafności danych, będących podstawą naszych sądów i decyzji w sprawach kształcenia. Niektóre z tych technik przedstawimy w dalszych 232 częściach tego rozdziału.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.