Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

TRANSFER (PRZESIEDLENIE) LUDNOŚCI I UNICESTWIENIE

Rozwiązaniem problemów wynikających z różnic między grupami społecznymi może być transfer ludności, czyli przemieszczenie jednej ze zantagonizowanych stron. W roku 1972, na przykład, wszyscy Azjaci musieli opuścić Ugandę, kraj Murzynów afrykańskich, w którym mieszkali od wielu pokoleń. Wrogość między hindusami a muzułmanami w Indiach doprowadziła w 1947 r. do przesiedlenia ogromnej liczby ludności i powstania dwóch oddzielnych państw: Indii i Pakistanu.

Cypr jest podzielony między ludność pochodzenia tureckiego i greckiego: w Libii są regiony chrześcijańskie i muzułmańskie, a w tych ostatnich funkcjonuje podział na Scytów i Sunnitów.

Najbardziej ekstremalny model relacji między grupami etnicznymi lub rasowymi polega na zniszczeniu lub wyeliminowaniu mniejszości przez grupę dominującą. Ludobójstwo to eksterminacja jednej kategorii ludzi przez drugą: na tym właśnie polegało rasistowskie „ostateczne rozwiązanie” problemu żydowskiego w Niemczech. Przerażająca eksterminacja sześciu milionów Żydów w Europie podczas II wojny światowej to nie jedyny przykład takiego modelu. Kolonizacja Ameryki Łacińskiej i Afryki przez Europejczyków polegała w dużej mierze na wyeliminowaniu ludności tubylczej i przejęciu ich ziemi oraz bogactw. Z kolei w dziewiętnastowiecznych Stanach Zjednoczonych wiele gazet nawoływało do unicestwienia całych plemion indiańskich – rdzennych mieszkańców kraju.

Z historycznego punktu widzenia dominującą grupę w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych tworzyli biali protestanci anglosascy (w skrócie WASPs – White Anglo-Saxon Protestants), którzy przybyli na Wybrzeże Wschodnie z Wielkiej Brytanii. Obecnie nie stanowią oni większości pod względem liczebnym (tylko około 25% ludności), ale w znacznym stopniu ukształtowali naturę społeczeństwa amerykańskiego i zajmują najważniejsze stanowiska w strukturze władzy. Współczenie Stany Zjednoczone są uznawane za kraj znacznie zróżnicowany pod względem etnicznym i rasowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.