Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Twardowski i koncepcja realcji intencjonalnej

Jaką rolę spełnia pojęcie „treści” w Twardowskiego koncepcji relacji intencjonalnej? Wydaje się, że pozwala nam ono zrozumieć, w jaki sposób doświadczenie może wyjść poza siebie i wyjaśnia, że owo transcendowanie dokonuje się w wyniku posiadania przez akty szczególnego momentu, umożliwiającego transcendencję – elementu treści aktu. Element przez Twardowskiego i Meinonga zwany treścią, przez Hus- serla określony zostanie jako materia aktu. Powiedzieliśmy, że moment treści jest przez akty „posiadany”: znaczyłoby to, że akt stanowi wraz z treścią pewną całość. Czy jednak treść aktu może istnieć samodzielnie wobec aktu, którego jest treścią? Twardowski pisze na ten temat: „ta więź, treść przedstawienia w przyjętym przez nas sensie, nie jest jednym i tym sannym, co akt. Wprawdzie tworzy ona z nim jedną psychiczną realność, ale podczas gdy akt przedstawiania jest czymś realnym, treści przedstawiania brak zawsze realności”6. Tak więc treść, będąc czymś pomyślanym, nie istnieje realnie, lecz również nie istnieje samodzielnie, stanowi natomiast wraz z aktem całość realną. W innym fragmencie, polemizując ze zwolennikami przedstawień bezprzedmiotowych pisze Twardowski: „to, co nazwane, różne jest od treści nazwy, bo – tpo pierwsze – ta [treść (dop. E.P.Ł.)] istnieje, a tamto nie istnieje, a po drugie – temu, co nazwane, przypisujemy własności, które na pewno nie przysługują treści przedstawienia” 7. Treść psychiczna istnieje więc, nie będąc czymś realnym8 i spełnia rolę pośrednika między podmiotem poznającym, a przedmiotem poznawanym, ku któremu kieruje się akt psychiczny. Intencjonalność jest więc własnością aktów o tyle, o ile występują one łącznie z pewnymi treściami, zapośredniczającymi poznanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.