Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

TYPY RELIGII

Z dostępnych źródeł wynika, że we wszystkich znanych nam społeczeństwach istniała jakaś forma religii. Formy te były bardzo zróżnicowane. Ludzie oddawali cześć różnym przedmiotom i bytom, a także uczestniczyli w wielu praktykach religijnych.

WIARA W ZJAWISKA NADPRZYRODZONE. Jest to typ religii przyjmujący istnienie sił nadprzyrodzonych poza światem realnym, które wpływają w sposób korzystny i niekorzystny na ludzkie losy. Nie ma tu żadnego boga czy ducha, lecz jedynie bezosobowe, nadprzyrodzone siły. Ten typ religii był charakterystyczny dla społeczeństw przedprze- mysłowych. Jego ślady przetrwały w zwyczaju noszenia amuletów czy przesądach na temat szczęścia.

ANIMIZM. Religia może także przybrać formę animizmu, czyli przekonania o działaniu „duchów” w świecie. Mogą one istnieć w ludziach lub w bytach świata naturalnego, jak drzewa i zwierzęta. Te siły duchowe mogą być pomocne, szkodliwe albo obojętne dla człowieka. Można na nie wpływać przez magię, czyli praktyki rytualne, za pomocą których człowiek potrafi wykorzystać siły nadprzyrodzone czy duchowe do swoich celów. Religia animistyczna była rozpowszechniona wśród różnych plemion w Afryce i na innych kontynentach.

TEIZM. Teizm to wiara w istnienie bogów, którzy są potężni i interesują się działaniami ludzi. Należy im w jakiś sposób oddawać cześć. Znamy dwie główne formy teizmu.

POLITEIZM. Najpowszechniejszą formą teizmu jest politeizm – wiara w istnienie wielu bogów. Często jeden bóg jest uznawany za potężniejszego od innych, jest bogiem bogów.

MONOTEIZM. Drugą formą teizmu jest monoteizm – wiara w istnienie jednego boga. Choć monoteizm nie jest tak powszechny jak politeizm, liczba wyznawców trzech religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu – jest większa niż liczba wyznawców jakiejkolwiek innej formy religii.

IDEALIZM TRANSCENDENTNY. Idealizm transcendentny nie jest związany z oddawaniem czci bogu, duchowi czy siłom nadprzyrodzonym, lecz opiera się na uświęconych zasadach myślenia i działania. Jego celem jest umożliwienie człowiekowi jak najlepszego wykorzystania swojego potencjału. Pewne formy idealizmu transcendentnego można znaleźć w Azji: buddyzm jest jego przykładem.

Funkcjonaliści ogólnie traktują religię jako pozytywną siłę w życiu społeczeństwa. Ponieważ spełnia ona ważne funkcje społeczne, istnieje w jakiejś formie we wszystkich społeczeństwach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.