Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Układ sympatyczny

Układ sympatyczny umożliwia szeroką i natychmiastową regulację reakcji narządów wewnętrznych, natomiast układ parasympatyczny jest bardziej selektywny i działa w sposób bardziej wyspecjalizowany. Obie części układu autonomicznego w niektórych narządach działają przeciwstawnie. Na przykład, układ sympatyczny przyspiesza rytm pracy serca, zaś układ parasympatyczny zwalnia go. W rezultacie istnieje system samoregulacji, zdolny do reakcji przystosowania się i powrotu do stanu równowagi.

Pobudzenie tej części podwzgórza, która kieruje działaniem układu sympatycznego, powoduje reakcję tego układu w kierunku hamowania wegetatywnych funkcji narządów wewnętrznych i przygotowania osobnika do wysiłku fizycznego. Stan ten jest zwykle związany z pewnym „napięciem” i aktywnymi emocjami bólu, strachu, złości, ostrego niepokoju lub podniecenia. Działanie układu sympatycznego powoduje wówczas hamowanie ruchów żołądka i jelit, zwiększenie tempa i amplitudy uderzeń serca, zwężanie tętnic i zmianę dopływu krwi do poszczególnych grup mięśni: powoduje także rozszerzanie oskrzelików i źrenic, rozpad glikogenu na glikozę w wątrobie i zwiększenie wydzielania gruczołów potowych. Intensywnej działalności układu sympatycznego mogą również towarzyszyć i inne objawy: napięcie mięśni i niemożność ich koordynacji, drżenie (tremor), „gęsia skórka” oraz brak kontroli nad pęcherzem i zwieraczem odbytu.

Stopień pobudzenia organizmu przez działanie układu sympatycznego waha się od umiarkowanego napięcia i poczucia pobudzenia aż do bardzo silnych reakcji emocjonalnych. Autonomiczny układ nerwowy spełnia ważne zadanie biologiczne, wpływając na utrzymanie homeostazy i normalnych wegetatywnych funkcji organizmu, a jednocześnie przygotowując człowieka do pokonywania niebezpieczeństw. Skutki mogą jednak przekraczać ramy przyjęte w cywilizowanym społeczeństwie. Łagodne stany napięcia i niepokoju, spowodowane niezbyt poważnymi konfliktami, frustracją, czy trudnościami życiowymi mogą być siłą mobilizującą człowieka i kierującą jego reakcjami. Jednak przedłużające się stany napięcia i zbyt częste zaburzenia emocjonalne nie tylko nie są korzystne, ale – przeciwnie – mogą zakłócać prawidłowe przystosowanie się i powodować szkodliwe skutki psychosomatyczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.