Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

To co uważamy za prawdę, jest funkcją naszych doświadczeń

W rozdziale 2r-przedstawimy dwie główne zasady. Oto pierwsza z nich: To, có uważamy za prawdę, jest funkcją naszych doświadczeń, a gdy zmieniają się nasze doświadczenia, zmieniają się także nasze „prawdy”: Nasza koncepcja „prawdy” jest jedynie najlepszą, osiągalną dla nas abstrakcją i przybliżeniem tego, co „jest rzeczywiste”. Uczymy się przystosowywać do najrozmaitszych przybliżeń. Niekiedy jednak postępujemy tak, jak gdybyśmy byli przekonani, że nasze przybliżone prawdy są prawdami absolutnymi. Jako nauczyciele mający trwały wpływ na życie uczniów, musimy zdawać sobie sprawę ze względnego i przybliżonego charakteru prawd, które wybieramy, aby skierować na nie uwagę swych uczniów.

Druga ważna zasada brzmi: To, co robimy starając się zmienić zachowanie, jest ściśle uzależnione od naszych poglądów na przyczynę tego zachowania. Dla tej zasady podstawowe znaczenie ma różnica między opisem zachowania a jego wyjaśnieniem. Ponieważ Równym celem nauczyciela jest wywoływanie zmian w zachowaniu dzieci, musi on możliwie jak najściślej rozgraniczać to, co jest tylko opisem zachowania, od tego, co stanowi jego wyjaśnienie czy przyczynę. Podstawowe zadanie nauczyciela polega na zmobilizowaniu uczniów do skoncentrowania uwagi na przyswajanych treściach wystarczająco dobrze i przez czas dostatecznie długi, aby się ich nauczyli: dlatego ścisłe określenie przyczyn „uważania” i „nie- uważania” jest niezmiernie przydatne. Jeśli nie potrafisz wyjaśnić, dlaczego dziecko nie skupia uwagi na wykonywanych zadaniach, nie będziesz umiał w sposób logiczny i systematyczny doskonalić jego uwagi, a Twoje wysiłki w najlepszym razie będą intuicyjne i przypadkowe. W dalszych rozdziałach dowiemy się znacznie więcej o doniosłym znaczenia tych dwóch ważnych zasad dla uczenia się i nauczania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.