Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Wpływ niedoboru snu na stan psychiczny – kontynuacja

Wniosek ten zgodny jest z wynikami codziennych obserwacji. Nieraz zdarza się, że człowiek niewyspany, np. po odbyciu dyżuru lub po długiej podróży, jest jednak w stanie wykonywać poprawnie różne czynności, i to przez szereg godzin, jeżeli tylko nie będzie przynaglany do pośpiechu. Stąd dobrze znane wypowiedzi: „mogę to wszystko zrobić i zrobię, ale kolejno, jedno po drugim, bez pośpiechu”. Niedobór snu lub zmęczenie spowodowane wielogodzinną pracą skłaniają też zwykle do posługiwania się dobrze utrwalonymi sposobami działania, które nie zmuszają do myślenia problemowego ani do wykonywania czynności ruchowych wymagających koncentracji uwagi. Dlatego też człowiek zmęczony pisze raczej list rozwlekły niż krótki i rzeczowy, choć oba mogą zawierać te same informacje. Podobnie – mając prowadzić samochód w ruchliwym mieście, człowiek wybiera nierzadko trasę dłuższą, ale za to dobrze sobie znaną. A rozwiązując zadanie matematyczne i odczuwając narastające znużenie korzysta raczej ze sposobów dawno przyswojonych, przy zastosowaniu których „nie trzeba wiele myśleć”, mimo że zdaje sobie sprawę, że przy pewnym wysiłku zadanie to można by rozwiązać prościej i „bardziej elegancko”.

W przypadku gdy tempo działania jest narzucone, skro- cenie czasu snu przyczynia się do popełniania znacznie większej liczby błędów niż w warunkach swobodnego kierowania działaniem. Jeżeli np. zadanie sprowadza się do możliwie szybkiego reagowania ruchowego na sygnały wzrokowe, to błędy polegają nie tyle na wydłużeniu czasów reakcji (które, jak wspomniano, mogą być prawidłowe), lecz na „przeoczeniu” sygnałów. Proces spostrzegania zostaje bowiem zakłócony występowaniem krótkich, kilkusekundowych przerw, tzw. mikrosnów dających zmiany elek- troencefalograficzne w postaci fal wolnych. To zapadanie w sen na 2-3 sekundy, czy nawet tylko chwilowe pogłębianie senności, uniemożliwia nie tylko uważne spostrzeganie, lecz także utrudnia wykonywanie zadań wymagających myślenia problemowego i przypominania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.