Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Wskaźniki relacji do dzieci chorych u rodziców

Ojcowie Matki wskaźniki sinienie brak brak możliwości określenia istnienie brak brak możliwości określenia suma % suma % suma % suma % suma % suma % waloryzacja 0 0 28 93,3 2 6,7 2 6,7 26 86,7 2 6,7 dewaloryzacja 1 3,3 27 90 2 6,7 3 10 25 83,3 2 6,7 pominięcie 0 0 28 93,3 2 6,7 1 3,3 27 90 2 6,7 bliskość 2 6,7 4 13,3 24 80 0 0 3 10 37 90 brak bliskości 4 13,3 2 6,7 24 80 3 10 0 0 27 90

Więcej matek niż ojców doświadcza ambiwalencji uczuć wobec swoich chorych dzieci, 10% dewaloryzuje je, 6,7% waloryzuje, a w 10% rysunków widoczny jest brak bliskości matek z chorym dzieckiem. U matek ujawnia się poczucie wyobcowania i tendencja do agresji. Spowodowane to jest przeciążeniem opieką nad dzieckiem, przy jednoczesnym poczuciu braku wsparcia ze strony mężów. 13% ojców ujawnia w rysunku izolację, oddalenie od chorych dzieci. Może to wynikać z małego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem, przy jednoczesnym dużym własnym obciążeniu wynikającym z choroby dziecka.

Ojcowie Matki wskaźniki istnienie brak brak możliwości określenia istnienie brak brak możliwości określenia suma % suma % suma % suma % suma % suma % waloryzacja 0 0 28 93,3 2 6,7 0 0 28 93,3 2 6,7 dewaloryzacja 2 6,7 26 86,7 2 6,7 2 6,7 26 86,7 2 6,7 pominięcie 0 0 28 93,3 2 6,7 1 3,3 27 90 2 6,7 bliskość 2 6,7 4 13,3 24 80 0 0 2 6,7 28 93,3 brak bliskości 4 13,3 2 6,7 24 80 2 6,7 0 0 28 93,3

Żadna z matek nie ujawnia w rysunku wskaźników waloryzacji lub bliskości z dzieckiem zdrowym. W dwóch przypadkach ujawnia się wobec dzieci zdrowych dewaloryzacja i brak bliskości. W 13% rysunków ojców ujawniają się wskaźniki braku bliskości z dzieckiem zdrowym. W dwóch przypadkach są też dewaloryzowane dzieci zdrowe. Należy sądzić, że spowodowane może to być także poczuciem „przymusu” opieki nad zdrowymi dziećmi w sytuacji poczucia opuszczenia przez żony, będące w szpitalu u dzieci chorych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.