Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Wsparcie w wymiarze behawioralnym – dalszy opis

Rezultaty tego studium wskazują, że trzeba traktować dzieci jako podstawowe źródło danych na temat ich odczuć w sytuacji posiadania chorego rodzeństwa. Także do dzieci – a nie tylko do rodziców – powinni odnosić się pracownicy służby zdrowia w ustalaniu ich trosk. Działanie to może być przeprowadzane w czasie, gdy chore rodzeństwo jest badane albo podlega terapii lub kiedy jest hospitalizowane. Rodzice wymagają porady co do tego, jak powiedzieć dziecku o chorobie rodzeństwa i jego leczeniu. Dodatkowe informacje są potrzebne, gdy zachodzi zmiana w stanie zdrowia dziecka lub w procedurze medycznej. Uczestnictwo rodzeństwa dzieci chorych w grupach wsparcia jest jeszcze inną drogą pomocy (Kramer, Moore 1983 s. 213 i nn.).

Opiekunowie potrzebują wiedzy na temat rozwoju dzieci, relacji pomiędzy rodzeństwem oraz wiedzy o dynamice rodziny. Pracownicy służby zdrowia powinni pomagać rodzicom w odróżnianiu trosk dzieci związanych ze zmianami rozwojowymi od tych, które wynikają z ich choroby. Rodzice powinni być zachęcani do poświęcania czasu swoim zdrowym dzieciom. Powinni oni rozumieć, że zdrowe dziecko jest narażone na poczucie izolacji i niepokoju w powodu tego, że rodzice troszczą się o chore rodzeństwo. Zaangażowanie dziecka w terapię chorego rodzeństwa może zmniejszyć poczucie wyizolowania. Życie z chorym dzieckiem powinno być sprawą całej rodziny.

Wyniki badań dotychczas przedstawionych stanowią informację o funkcjonowaniu poszczególnych elementów systemu rodzinnego rodzin, w których jest dziecko chore na białaczkę. Mogliśmy się dowiedzieć o tym, jakim obciążeniom w wyniku zaistnienia choroby poddawani są rodzice i dzieci: jakie emocje – trwające często wiele lat – temu towarzyszą: jakie specyficzne trudności muszą pokonywać – i to zarówno w trakcie procedury medycznej, jak i po powrocie dziecka do domu: wreszcie – jaką rolę pełni dla poszczególnych członków rodziny grupa wsparcia. Jednak funkcjonowanie poszczególnych osób tworzących rodzinę nie daje jeszcze odpowiedzi na pytanie: Jak funkcjonuje cała rodzina? Część druga pracy jest próbą odpowiedzi na pytanie, które stanowi problem pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.