Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Wychowanie jako czynnik rozwoju

Należy wreszcie zwrócić uwagę na to, że w społeczeństwie ludzkim dzieci nie są bynajmniej pozostawione samym sobie czy oddane na pastwę żywiołowo działających wpływów otoczenia. Dzieci są przecież wychowywane przez starszych. Nawet teorie pedologiczne, głoszące tezy o spontanicznym czy samorzutnym rozwoju dziecka, wierzące w fatali- styczne działanie sił biologicznych i niezmiennych wpływów środowiskowych, nie mogły zaprzeczać oczywistym faktom istnienia i rozwoju różnych form i sposobów wychowywania i kształcenia dzieci. Zgodnie ze swymi założeniami, teorie te degradowały jednak wychowanie, przypisując mu – jak wiemy – bardzo ograniczoną rolę w rozwoju psychicznym dziecka, negowały twórczy udział wychowania w tym rozwoju. W przeciwieństwie do tego marksistowska pedagogika i psychologia dziecka nie tylko uważają wychowanie za jeden z czynników rozwojowych, ale temu właśnie czynnikowi przypisują wśród innych rolę przodującą.

Kierownicza rola wychowania wynika z nowego rozumienia istoty rozwoju psychicznego i jego przebiegu. Rozwój polega na coraz lepszym i dokładniejszym odzwierciedlaniu rzeczywistości oraz coraz rozumniejszym w niej działaniu: te procesy są ściśle ze sobą powiązane i warunkują się nawzajem, a jednocześnie oba są treściowo powiązane z obiektywną rzeczywistością. Organizując więc w odpowiedni sposób działalność dziecka i stwarzając odpowiednie warunki dla jego kontaktów z tą rzeczywistością (czyli dobierając odpowiednie bodźce działające na dziecko oraz wywołujące i modyfikujące jego aktywność), będziemy mogli decydować o jakości zmian rozwojowych, powstających w układzie nerwowym dziecka, a zatem w sposób świadomy i celowy wpływać na rozwój jego psychiki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.