Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Zachowanie ludzkie w ujęciu Skinnera

W książce Beyond freedom and dignity (1971) Skinner pisze, że laik analizując zachowanie przypisuje zwykle środowisku rolę przyczynową w odniesieniu do niektórych zachowań, natomiast w stosunku do innych zachowań – nie. Jeśli w fabryce nadzorca jest obecny, to wysoką wydajność robotnika łatwo przypisać obecności nadzorcy. Przypisujemy większą zasługę robotnikowi, który jest równie pracowity pod nieobecność nadzorcy, ponieważ w tym wypadku przyczyny jego zachowania są mniej oczywiste. Tak więc wielkość zasługi, jaką przyznajemy danej osobie, jest zwykle odwrotnie proporcjonalna do stopnia oczywistości przyczyn jej zachowania. Skinner argumentuje, że zachowaniem wspomnianego w powyższym przykładzie robotnika rządzą pewne prawa niezależnie od tego, czy przyczyny tego zachowania są oczywiste dla przypadkowego obserwatora, a przypisywanie jednostce zasługi za jej działania jedynie przeszkadza w poszukiwaniu czynników kierujących jej zachowaniem.

Z założenia, że wszelkie zachowanie podlega określonym prawom, wynika wyraźnie możliwość kierowania zachowaniem. Wymaga to jedynie manipulowania tymi warunkami, które wpływają na zachowanie, czyli powodują jego zmianę. Mogą być pewne różnice zdań co do tego, czy kierowanie zawsze wymaga zrozumienia lub wyjaśnienia, jednakże na poziomie czysto praktycznym Skinner woli posługiwać się terminem „kierowanie” (control), ponieważ jego znaczenie nie budzi wątpliwości. Skinner niewiele interesuje się tymi aspektami zachowania, które są bardzo odporne na zmianę, jak na przykład te, które są uzależnione przede wszystkim od wyposażenia dziedzicznego. Prowadzi on badania nad tymi typami zachowania, które wydają się najbardziej plastyczne i co do których można przyjąć, że ich zmianę można spowodować manipulując takimi rodzajami zmiennych środowiskowych, z jakimi normalnie ma do czynienia dana osoba. Zainteresowanie Skinnera zachowaniem wynika nie tylko z ciekawości, jakie zasady nim rządzą, lecz także z gorącego pragnienia, by uzyskać możność manipulowania nim. Słowo „kierowanie” stosowane jest po części dlatego, że poprawnie oddaje to przekonanie. Skinner często wyraża pogląd, że umiejętność manipulowania zachowaniem, jeśli jest użyta właściwie, może służyć do ulepszania wszystkiego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.