Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

ZAGADNIENIE INTERAKCJI ORGANIZMU ZE ŚRODOWISKIEM CZ. II

W używanym dziś pojęciu .„interakcji” chodzi o wzajemną skomplikowaną zależność między czynnikami biologicznymi, czyli warunkami wewnętrznymi organizmu, a czynnikami środowiskowymi, czyli warunkami zewnętrznymi: przebieg wewnętrznych procesów rozwoju organizmu jest determinowany przez bodźce środowiskowe, a efekt ich działania zależy z kolei od tych wewnętrznych warunków i zmienia się w zależności od ich zmiany.

Najbardziej lapidarnie prawo to sformułował S. L. Rubinsztejn (1961, s. 305) w swej znanej tezie, że „przyczyny zewnętrzne działają poprzez warunki wewnętrzne, te zaś kształtują się pod wpływem oddziaływań zewnętrznych”.

Jak widzimy -w pracach współczesnych psychologów powraca do głosu, chociaż nikt się na nią nie powołuje, Sternowska teoria konwergencji. Nie wprowadzona w życie przez swego autora, uproszczona i zniekształcona przez fałszywe ukierunkowanie badań na ciągłe rozdzielanie czynników teoretycznie uznanych za nierozdzielne – teoria ta po latach szukania, błądzenia i dyskusji4 zwycięża dziś w swej podstawowej koncepcji.

Koncepcja ta jednak wzbogacona została o całą zgromadzoną od tamtych czasów, a zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu, dokładną, empirycznie ugruntowaną wiedzę o organicznych elementach i mechanizmach dziedziczności, co pozwala mówić konkretnie o materialnym podłożu procesów i cech psychicznych, zamiast spekulować na temat psychicznych zawiązków i tendencji, jak to czynił Stern. Z drugiej strony poznano wiele faktów z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu, jego plastyczności i zmienności, wskazujących na udział czynników zewnętrznych, środowiskowych, w kształtowaniu się wyposażenia dziedzicznego i jego dalszym funkcjonowaniu oraz na doniosłą rolę doświadcżenia w najwcześniejszych już stadiach rozwoju psychicznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.