Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Zalety pracy umysłowej zdolnych uczniów

W ten sam sposób charakteryzuje uczniów „zdolnych” i „niezdolnych” W. A. Krutiecki (1962). Autor stwierdza, że myślenie dzieci zdolnych charakteryzuje łatwe i szybkie uogólnianie materiału matematycznego, zdolności do myślenia za pomocą zwartych struktur, występowanie różnorodnych sposobów rozwiązywania zadań, łatwe przechodzenie od jednej operacji myślowej do innej itd.

Nie będziemy tu wymieniać wszystkich zalet pracy umysłowej zdolnych uczniów. Naszym celem było wskazanie, z jakich pozycji prowadzi się badanie zdolności umysłowych, żeby był bardziej zrozumiały postawiony przez nas problem i aspekt własnych badań tychże zdolności.

W pracach W. N. Miasiszczewa, A. G. Kowalewa, B. G. Ana- niewa, J. A. Samarina, W. A. Krutieckiego, N. A. Mienczyńskiej i in., poświęconych badaniu zdolności umysłowych, zwraca się większą uwagę na analizę struktury psychicznej tych zdolności, mniejszą na wykrycie natury fizjologicznej i mechanizmów tych właściwości psychicznych, które składają się na zdolności. A jednak żaden z wymienionych wyżej autorów nie kwestionuje tego, że zdolności, w tym również umysłowe, zależą od fizjologicznych właściwości układu nerwowego człowieka.

Właściwości typologiczne procesów nerwowych określają niewątpliwie dynamikę przebiegu pracy umysłowej: szybkość aktualizacji wiadomości, stopień koncentracji uwagi, trwałość uwagi na bodźce zewnętrzne, wydolność umysłową itd. Jednak przejawianie się indywidualnych różnic typologicznych w pracy umysłowej maskuje szeroko pojęte doświadczenie i stan czynnościowy ustroju w danej chwili. Dlatego w badaniach struktury np. zdolności matematycznych w złożonej pracy umysłowej neuro- dynamika procesów korowych zazwyczaj pozostaje na drugim planie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.