Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Zasada wzmocnienia

Można także wprowadzić taki rozkład wzmacniania, w którym czynnik czasu nie odgrywa roli, a liczba wzmocnień uzyskanych przez ptaka zależy tylko od jego własnego zachowania (liczby reakcji). Rozkład taki nosi nazwę rozkładu wzmacniania według określonych proporcji (ratio reinforcement schedule). O podaniu wzmocnienia decyduje tu tylko liczba dziobnięć „emitowanych” od ostatniego wzmocnienia. W pierwszym z przytoczonych tu przykładów wzmacniano każde dziobnięcie. Bez trudu można to zmienić w taki sposób, aby wzmacniać tylko co dziesiąte lub co dwudzieste dziobnięcie (lub co jakąkolwiek inną ich liczbę). Rozkład taki określa się jako rozkład wzmacniania o stałych proporcjach (fixed ratio reinforcement schedule). Liczba dziobnięć między wzmocnieniami może też się zmieniać w sposób losowy, podobnie jak odstępy czasu w poprzednim przykładzie: w takim wypadku wzmacniane mogłoby być na przykład średnio co piąte dziobnięcie, lecz w rzeczywistości ich liczba byłaby rozłożona losowo wokół tej średniej. W niektórych próbach nagroda może następować po drugim lub trzecim dziobnięciu, podczas gdy w innych następowałaby po siódmym lub ósmym. Taki system nazywa się rozkładem wzmacniania o zmiennych proporcjach (variable ratio reinforcement schedule). Rozkład wzmacniania o stałych proporcjach jest analogiczny do sytuacji robotnika w systemie akordowym lub osoby pracującej za prowizję, których wypłata zależy tylko od ich wydajności i wysiłku. Rozkład wzmacniania o zmiennych proporcjach stanowi istotę wszelkich gier i automatów hazardowych. Warto wspomnieć, że proces wygaszania przebiega znacznie wolniej wtedy, gdy stosuje się rozkład wzmacniania według określonych proporcji, niż wtedy, gdy stosuje się rozkład wzmacniania według odstępów czasowych. Istotny też jest fakt, że wzmacnianie według zmiennych proporcji czy odstępów czasowych sprawia, iż reakcja wyuczona jest bardziej odporna na wygaszanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.