Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Zastosowanie lewinowskiej teorii osoby

Inna uczennica Lewina, Mahler (1933), stwierdziła, że im wyższy stopień realności drugiego zadania, tym większą wartość substytucyjną będzie ono miało względem pierwszego zadania. Jeśli więc dziecku przerwie się w połowie rysowanie obrazka, a następnie pozwoli mu się opowiedzieć, jak dokończyłoby go, gdyby miało taką sposobność, to jest mniej prawdopodobne, że powróci do pierwotnego zadania, niż gdyby polecono mu pomyśleć czy wyobrazić sobie, w jaki sposób by je dokończyło. Przyjmuje się, że mówienie o pewnej czynności jest bardziej realistyczne niż myślenie o niej. Jak jednak wynika z pracy Sliosberga (1934), to, w jakim stopniu coś bardziej realnego można zastąpić czymś mniej realnym, zależy od charakteru sytuacji. W sytuacji relaksu czy zabawy fantazjowanie może być równie zadowalające jak rzeczywista czynność ruchowa, podczas gdy w sytuacji o charakterze bardziej poważnym fantazjowanie może nie mieć w ogóle żadnej wartości substytucyjnej.

Kopkę (cytowany przez Lewina, 1935a, s. 185) posłużył się podobnym planem eksperymentalnym w celu zweryfikowania pewnego szczegółowego zastosowania lewinowskiej teorii osoby. Lewin sugerował, że granice między komórkami sfery wewnętrzno-osobistej u dziecka upośledzonego umysłowo powinny być mocniejsze niż u dziecka normalnego. Jeśli hipoteza ta jest zgodna z prawdą, to u dzieci upośledzonych możliwości zastępowania jednych zadań innymi powinny być mniejsze niż u dzieci normalnych. Wyniki badań Kópke’go potwierdziły ten wniosek. Nawet w wypadku zadań bardzo podobnych, takich jak rysowanie kota na czerwonym papierze i rysowanie tego samego zwierzęcia na zielonym papierze, dzieci upośledzone umysłowo po ukończeniu drugiego zadania prawie zawsze wracały do zadania pierwszego i kończyły je. Tę różnicę między właściwościami granic u dzieci normalnych i upośledzonych umysłowo ilustruje rysunek 11-31.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.