Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Zespoły hematologiczne poprzedzające wystąpienie ostrych białaczek

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły leczenie zmodyfikowanym programem Nowy York, w którym uwzględniono protokół Dana Farber, co wpłynęło na lepsze osiągnięcia w leczeniu ALL (Steinherz, Gaynon, Miller 1986 s. 744). Również do skutecznych programów leczniczych zaliczony został protokół XI z St. Jude (Rivera, Mauer 1987 s. 12). Przedstawione schematy leczenia, przez fakt istnienia różnych grup ryzyka, są ciągle modyfikowane. Często w trakcie leczenia, stosownie do reakcji organizmu na procedury medyczne, i przy uwzględnieniu ubocznych skutków w leczeniu następuje pewna modyfikacja.

W literaturze (Armata, Balwierz 1981 s. 1105 i nn.) zanotowano zespoły hematologiczne poprzedzające wystąpienie ostrych białaczek. Określono je stanami przedbiałaczkowymi. Oddzielnie opisywane są tzw. „tlące się” białaczki. Istnieje między nimi podobieństwo w obrazie klinicznym. W obu tych zespołach dominuje: niedokrwistość, granulocytopenia i mało- płytkowość. Objawy te występują najczęściej łącznie. Nieprawidłowości wykazują wyniki badania szpiku, liczba komórek jest najczęściej zmniejszona. W „tlącej się” białaczce stwierdza się w szpiku niewielką liczbę komórek blastycznych, trudnych do zaszeregowania. Często występuje też powiększenie narządów (wątroby, śledziony).

Do najczęstszych objawów białaczek ostrych należą: niedokrwistość, gorączka, objawy skazy krwotocznej, powiększone węzły chłonne. Rzadziej występują: zakażenia górnych dróg oddechowych i jamy ustnej, bóle kostno-stawowe, powiększenie śledziony, wątroby, hepatosplenomegalie, apatia, osłabienie, szmery nad sercem, nacieczenia w obrębie ślinianek przy- usznych i gruczołów łzowych (zespół Mikulicza), jąder, nerek lub nacieczenia w postaci guzów podskórnych. Również do rzadkości należy stwierdzenie w momencie rozpoznania choroby zajęcia ośrodkowego układu nerwowego (Radwańska 1992 s. 282 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.