rozumiec

Protokół dializy roztworów białek

wyciąć więcej rurek do dializy niż potrzeba dla każdej próbki (aby dostosować się do rozszerzenia rurek). namoczyć rurki do dializy w PBS.przypnij mocno jeden koniec, dodaj próbkę, przytnij mocno drugi […]

rozumiec

Protokół oczyszczania białek anionowymiennych DEAE

Prowadzenie kolumny DEAE Wymagane rozwiązania~ 100 ml 40 mM Tris, pH 7,8 ~ 60 ml 40 mM Tris, pH 7,8 + 0,6 M NaCl W zależności od tego, jak mocno […]

rozumiec

Elektroforeza w żelu DNA Agarose – Jak uruchomić żel z agarozą DNA

50x TAETris 121gEDTA 50 ml 500 mM (pH EDTA do pH 8,0 z NaOH najpierw przed dodaniem)Kwas octowy 28,55 mlUzupełnij do 500 ml Przygotuj 1x TAE z 50x wodą Nalewanie […]

rozumiec

Frequency of serological non-responders and false-negative RT-PCR

Frequency of serological non-responders and false-negative RT-PCR results in SARS-CoV-2 testing: a population-based study Objectives The sensitivity of molecular and serological methods for COVID-19 testing in an epidemiological setting is not […]

rozumiec

Quadruple negative SARS-CoV-2-PCR: still COVID-19 pneumonia!

[Quadruple negative SARS-CoV-2-PCR: still COVID-19 pneumonia!] Medical history and clinical findings: A 78-year-old man fell ill with weakness, coughing and fever 19 days after a cruise in early April 2020 and […]

rozumiec

Leprosy transmission in endemic and non-endemic areas

Leprosy transmission in endemic and non-endemic areas based on the profile of antibody response of PGL-1 and PCR detection of Mycobacterium leprae DNA from nasal swab among healthy children of East Java, Indonesia Background: East […]

rozumiec

Simplified Quantitative Real-Time PCR A

A Simplified Quantitative Real-Time PCR Assay for Monitoring SARS-CoV-2 Growth in Cell Culture Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has infected millions within just a few months, causing severe respiratory disease […]

rozumiec

Response to „No evidence of SARS-CoV-2

Response to „No evidence of SARS-CoV-2 infection by PCR or serology in children with pseudochilblain” We read with interest the article by Caselli D et al., reporting a case series of 38 […]