rozumiec

Protokół dializy roztworów białek

wyciąć więcej rurek do dializy niż potrzeba dla każdej próbki (aby dostosować się do rozszerzenia rurek). namoczyć rurki do dializy w PBS.przypnij mocno jeden koniec, dodaj próbkę, przytnij mocno drugi […]

rozumiec

Dzielenie i pasażowanie komórek w kulturze tkankowej

ciepłe media i Trypsyna-EDTA w łaźni wodnej (Trypsyna-EDTA otrzymana przez rozcieńczenie bulionu 1/10 tylko przez dodanie PBS). rozszczepić komórki, gdy są w około 80-90% konfluentne. przemyć komórki ~ 7 ml […]