Na podstawie Maniatis.

Rozwiązania
2x BBS
50 mM BES
280 mM NaCl
1,5 mM Na2HP04

Chlorek wapnia
1 M CaCl2

Nie trzeba wysypywać komórek dzień wcześniej przed faktyczną transfekcją.

  1. Utworzyć kompleks DNA: użyć 20 μl DNA i rozcieńczyć w 188 μl wody, dodać 62 μl 1 M CaCl2, a następnie wkroplić 250 μl 2x BBS do kompleksu chlorek wapnia-DNA, delikatnie mieszając, pozostawić kompleks fosforanu wapnia-DNA na 20 minut).
  2. W ciągu tych 20 minut trypsynizować konfluentną płytkę komórek, odwirować je, usunąć pożywkę, ponownie zawiesić w nowej pożywce.
  3. Weź te zawieszone komórki i włóż ~ 60% do 1-ml probówki.
  4. Odwirować i osadzić komórki. Po upływie 20 minut usuń pożywkę i ponownie zawieś każdą probówkę w kompleksie fosforan wapnia-DNA.
  5. Odstaw na 15 minut.
  6. Dodać kroplami do 9 ml płytki zawierającej nowe podłoże. Inkubuj 16-24 godziny.
  7. Przemyć PBS i następnego dnia zmienić pożywkę.
  8. Komórki gotowe 48-60 godzin po dniu transfekcji (tj. 24-48 godzin po zmianie pożywki).