Oczyszczanie i charakteryzacja  białka błonowego  (gp45-70), które jest kofaktorem cięcia C3b i  C4b .

 1. W oparciu o wstępne dowody wskazujące, że związane z komórką  białko  U937 (  ludzka  linia komórkowa podobna do monocytów) posiada aktywność kofaktora i nie jest receptorem C3b/ C4b  , staraliśmy się dalej scharakteryzować to  białko .
 2. Opracowano sekwencyjną czterokolumnową procedurę oczyszczania, która obejmuje chromatografię powinowactwa C3(H2O) w celu wyizolowania z rozsądną wydajnością i czystością związanego z komórką  białka  U937 i kilku innych  ludzkich  linii komórkowych. W oparciu o jego wzór i Mr na SDS-PAGE, kwasowym pI i specyficzności wobec liganda, jest on identyczny z niedawno opisanym glikoproteiną błonową wiążącą C3(H2O) lub C3b z  ludzkich PBL  i  linii  komórkowych; nie mając obecnie zidentyfikowanej funkcji, nazwano go gp45-70.
 3. Po oczyszczeniu tego  białka określiliśmy jego możliwości funkcjonalne i porównaliśmy je z innymi  białkami dopełniacza   o aktywności regulacyjnej skierowanej na składniki zawierające konwertazy C3.
 4. Białko  to było najbardziej wydajnym (50 razy bardziej niż H) dotychczas opisanym kofaktorem  dla pierwszego cięcia C3b za pośrednictwem I. Był również kofaktorem dla pierwszego cięcia  C4b , ale nie był tak wydajny jak  C4b p. Drugie cięcie C3b i  C4b  nie było skutecznie mediowane.
 5. Nie miał zdolności do przyspieszania rozpadu w konwertazach C3 szlaku klasycznego lub alternatywnego. W oparciu o ten unikalny profil aktywności i zdolność do znakowania powierzchniowego zmieniliśmy nazwę tej cząsteczki na  białko kofaktor błonowy  (MCP). Sugerujemy, że  białko to  odgrywa główną rolę w zapobieganiu autologicznej  aktywacji dopełniacza  .

 

Wewnętrzny tioester i kowalencyjne   właściwości  wiązania białek dopełniacza   C3 i C4.

 1. Wiązanie kowalencyjne  składników  dopełniacza  C3 i C4 ma kluczowe znaczenie dla ich aktywności. Ta reakcja jest możliwa dzięki obecności wewnętrznego tioestru w natywnym  białku . Po aktywacji, która obejmuje zmianę konformacyjną zapoczątkowaną przez rozszczepienie pojedynczego wiązania peptydowego, tioester staje się dostępny do reagowania z cząsteczkami z grupami nukleofilowymi.
 2. Ten opis jest prawdopodobnie wystarczający do wyjaśnienia  wiązania  izotypu C4A  ludzkiego  C4 z aminonukleofilami. Wiązanie   izotypu  C4B i  najprawdopodobniej C3 z nukleofilami hydroksylowymi obejmuje jednak resztę histydynową, która atakuje tioester, tworząc wewnątrzcząsteczkowe wiązanie acylo-imidazolowe.
 3. Uwolniony anion tiolanowy działa następnie jako zasada katalizując  wiązanie  nukleofilów hydroksylowych, w tym wody, z funkcją acylową.
 4. Mechanizm ten umożliwia  białkom dopełniacza   wiązanie się z grupami hydroksylowymi węglowodanów znajdujących się na wszystkich powierzchniach biologicznych, w tym w składnikach ścian komórkowych bakterii. Ponadto szybka hydroliza tioestru zapewnia środki do powstrzymania tej bardzo szkodliwej reakcji w bezpośredniej bliskości miejsca aktywacji.

Wiązanie C4b –  białka  wiążącego do  poryny  : molekularny mechanizm oporności surowicy Neisseria gonorrhoeae.

 • Przebadaliśmy 29 szczepów Neisseria gonorrhoeae i znaleźliśmy 16/21 szczepów odpornych na zabijanie przez normalną ludzką  surowicę i 0/8 szczepów wrażliwych na surowicę, które wiązały  regulator dopełniacza  ,  białko wiążące C4b ( C4b  p ).
 • Mikrobiologiczny  C4b p związany z powierzchnią wykazał aktywność kofaktora. Skonstruowaliśmy szczepy gonokokowe z hybrydowymi cząsteczkami porin (Por) pochodzącymi z każdej z głównych grup serologicznych (Por1A i Por1B) N. gonorrhoeae i wykazaliśmy, że pętla 1 Por1A jest wymagana do  wiązania C4b p  . Pętle Por1B 5 i 7 gonokoków opornych na surowicę razem tworzyły ujemnie naładowaną   domenę  wiążącą p C4b . Oddziaływania C4b p-Por1B miały charakter jonowy (hamowane przez wysokie stężenie soli lub heparynę), podczas gdy  wiązanie C4b p-Por1A było hydrofobowe.
 • Jedynie zrekombinowane  zmutowane cząsteczki C4b p zawierające NH2-końcowe krótkie konsensusowe powtórzenie łańcucha alfa (SCR1) związane z gonokokami Por1A i Por1B, co sugeruje, że SCR1 zawiera  miejsca wiązania Por  . Monomery z łańcuchem alfa C4b p nie wiązały gonokoków, co wskazuje, że polimeryczna forma  C4b p była wymagana do  wiązania .
 • Stosując fragmenty fAb przeciwko  C4b p SCR1,  wiązanie C4b p   ze szczepami Por1A i Por1B zostało zahamowane w  teście bakteriobójczym surowicy zależnym od dopełniacza .
 • Doprowadziło to do całkowitego zabicia tych skądinąd całkowicie opornych na surowicę szczepów tylko w 10% normalnej surowicy, podkreślając znaczenie  C4b p w pośredniczeniu w oporności na gonokoki w surowicy.

Białko  regulatorowe  dopełniacza myszy  Crry/p65 wykorzystuje specyficzne mechanizmy zarówno  ludzkiego  czynnika przyspieszającego rozpad, jak i  białka kofaktora błonowego .

 • Normalne komórki gospodarza są chronione przed destrukcyjnym działaniem  dopełniacza przez białka  regulatorowe  dopełniacza znajdujące  się na powierzchni komórki  . U  ludzi czynnik przyspieszający rozpad (DAF) i  białko kofaktora błonowego  (MCP) odgrywają taką biologiczną rolę, hamując konwertazy C3 i C5. DAF i MCP realizują to zadanie dzięki specyficznym mechanizmom, określanym odpowiednio jako aktywność przyspieszająca rozpad i aktywność kofaktora czynnika I.
 • U innych gatunków, w tym myszy, strukturalne i/lub funkcjonalne homologi tych  białek  nie są jeszcze dobrze scharakteryzowane. Wcześniejsze badania wykazały, że mysie  białko  Crry/p65 ma pewne cechy samoochronnych  białek  regulatorowych  dopełniacza .
 • Na przykład, Crry/p65 ulega ekspresji na wielu różnych komórkach mysich, a przy ekspresji na  ludzkich  komórkach erytroleukemicznych K562 zapobiega odkładaniu się mysich fragmentów C3 na powierzchni komórki podczas aktywacji klasycznego lub alternatywnego  szlaku dopełniacza  . Zbadaliśmy teraz kofaktor czynnika I i przyspieszającą rozpad aktywność Crry/p65.
 • Rekombinowany Crry/p65 wykazuje aktywność kofaktora dla cięcia za pośrednictwem czynnika I zarówno mysiego C3b, jak i  C4b . Co zaskakujące, Crry/p65 wykazuje również silnie przyspieszającą rozpad aktywność konwertazy C3 szlaku klasycznego i słabą konwertazy C3 szlaku alternatywnego.
 • Dlatego też mysi Crry/p65 wykorzystuje specyficzne mechanizmy zarówno  ludzkiego  MCP, jak i DAF. Chociaż Crry/p65, podobnie jak MCP i DAF, zawiera tandemowe krótkie konsensusowe powtórzenia (SCR) charakterystyczne dla  białek wiążących  C3/C4 , Crry/p65 nie jest uważany za genetyczny homolog ani MCP, ani DAF.
 • Tak więc Crry/p65 jest przykładem konserwowania ewolucyjnego dwóch specyficznych aktywności w jednym unikalnym  białku  u jednego gatunku, które są rozproszone w poszczególnych  białkach  w innym.

C4b Binding Protein

A109 Complement Technology 250 µg/vial 288 EUR

Goat Anti-Human C4b Binding Protein

A209 Complement Technology 1 ml/vial 166 EUR

Human Complement Component 4 Binding Protein (C4BP) ELISA Kit

abx052696-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

Human Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067141-100g Abbexa 100 µg 512.5 EUR

Human Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067141-10g Abbexa 10 µg 212.5 EUR

Human Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067141-50g Abbexa 50 µg 362.5 EUR

Human Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) ELISA Kit

abx252009-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

C4BPA (untagged)-Human complement component 4 binding protein, alpha (C4BPA)

SC119723 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB Complement Component 4 Binding Protein, Beta Human Recombinant Protein

PROTP20851 BosterBio Regular: 25ug 380.4 EUR

Human Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) ELISA Kit

abx573776-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

C4BPA (GFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, alpha (C4BPA)

RG204738 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPA (Myc-DDK-tagged)-Human complement component 4 binding protein, alpha (C4BPA)

RC204738 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Complement Component 4 Binding Protein, Beta Human Recombinant

rAP-3065 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

20-abx004862 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

abx028563-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

abx028563-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

abx231114-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

20-abx322341 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

20-abx320333 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

20-abx006497 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

abx032673-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

abx032673-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

abx231113-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

20-abx301144 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Cow Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx165992-100g Abbexa 100 µg 750 EUR

Cow Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx165992-10g Abbexa 10 µg 425 EUR

Cow Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx165992-50g Abbexa 50 µg 612.5 EUR

Rat Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067143-100g Abbexa 100 µg 550 EUR

Rat Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067143-10g Abbexa 10 µg 212.5 EUR

Rat Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067143-50g Abbexa 50 µg 387.5 EUR

Complement Component 4 Binding Protein, beta

PR27270 Neuromics 5 ug 229.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein, beta

PR27270-B Neuromics each 184.5 EUR

Complement Component 4 Binding Protein, beta Protein

20-abx260927 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Complement Component 4 Binding Protein, beta Protein

abx260927-10g Abbexa 10 µg 325 EUR

Complement Component 4 Binding Protein, beta Protein

abx260927-2g Abbexa 2 µg 225 EUR

Mouse Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067142-100g Abbexa 100 µg 550 EUR

Mouse Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067142-10g Abbexa 10 µg 212.5 EUR

Mouse Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Protein

abx067142-50g Abbexa 50 µg 387.5 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) Protein

20-abx166851 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

C4bp (GFP-tagged) - Mouse complement component 4 binding protein (C4bp)

MG206786 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Mouse Complement Fragment C4b (C4b) Protein

abx066058-100g Abbexa 100 µg 475 EUR

Mouse Complement Fragment C4b (C4b) Protein

abx066058-10g Abbexa 10 µg 200 EUR

Mouse Complement Fragment C4b (C4b) Protein

abx066058-50g Abbexa 50 µg 337.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx033711-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx033711-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

20-abx014385 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

20-abx009533 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

20-abx001547 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx231073-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

20-abx328821 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx330600-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx014385-100g Abbexa 100 µg 43.75 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx001547-100l Abbexa 100 µl 400 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx001547-20l Abbexa 20 µl 175 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx001547-50l Abbexa 50 µl 275 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx104799-100g Abbexa 100 µg 812.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx104799-20g Abbexa 20 µg 287.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx104799-50g Abbexa 50 µg 362.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103015-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103015-1ml Abbexa 1 ml 675 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103015-200l Abbexa 200 µl 312.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103016-100l Abbexa 100 µl 262.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103016-1ml Abbexa 1 ml 687.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103016-200l Abbexa 200 µl 325 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103017-100l Abbexa 100 µl 262.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103017-1ml Abbexa 1 ml 725 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx103017-200l Abbexa 200 µl 337.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx172843-100l Abbexa 100 µl 262.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx172843-1ml Abbexa 1 ml 712.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx172843-200l Abbexa 200 µl 325 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx033710-100g Abbexa 100 µg 281.25 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx033711-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx270253-1ml Abbexa 1 ml 387.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx270253-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx137570-01mg Abbexa 0.1 mg 225 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx231073-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx328821-100l Abbexa 100 µl 187.5 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody (HRP)

20-abx303257 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C4bp (untagged) - Mouse complement component 4 binding protein (C4bp), (10ug)

MC205732 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Rat Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) CLIA Kit

20-abx492912 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody (FITC)

20-abx303258 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C4BPB (untagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 2

SC302017 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (untagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 4

SC302019 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (untagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 5

SC302020 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (untagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 1

SC125997 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (untagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 3

SC319699 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, alpha (C4BPA), mGFP tagged

RC204738L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody (Biotin)

20-abx303259 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

C4bp (Myc-DDK-tagged) - Mouse complement component 4 binding protein (C4bp)

MR206786 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (GFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 2

RG219158 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (GFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 5

RG219216 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (GFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 4

RG222050 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (GFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 1

RG223685 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (GFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 3

RG202799 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (FITC)

abx273986-10mg Abbexa 10 mg 412.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (FITC)

abx273986-50mg Abbexa 50 mg 975 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (FITC)

abx274123-05ml Abbexa 0.5 ml 425 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (FITC)

abx273770-25mg Abbexa 25 mg 950 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (FITC)

abx273770-5mg Abbexa 5 mg 400 EUR

Rat Complement C1q Binding Protein (C1QBP) ELISA Kit

abx255702-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Rat Complement C1q Binding Protein (C1QBP) ELISA Kit

abx255702-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (Biotin)

abx272022-1ml Abbexa 1 ml 737.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (Biotin)

abx272022-200l Abbexa 200 µl 337.5 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (Biotin)

abx272724-100l Abbexa 100 µl 375 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (Biotin)

abx272724-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (Biotin)

abx272724-200l Abbexa 200 µl 850 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody (Biotin)

abx273199-5mg Abbexa 5 mg 800 EUR

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, alpha (C4BPA), Myc-DDK-tagged

RC204738L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4bpb (untagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, beta (C4bpb), (10 ug)

RN207679 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (Myc-DDK-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 3

RC202799 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (Myc-DDK-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 5

RC219216 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (Myc-DDK-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 2

RC219158 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (Myc-DDK-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 1

RC223685 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4BPB (Myc-DDK-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 4

RC222050 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4bpa (untagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, alpha (C4bpa), (10 ug)

RN200781 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Recombinant Human Complement C4B Protein-GST tag

CTP-061 Creative Biolabs 100ug Ask for price

Recombinant Human Complement C4B Protein-His tag

CTP-062 Creative Biolabs 100ug Ask for price

Recombinant Rat Complement C4b/C4b protein (His tag)

PDMR100009-100ug Elabscience Biotech 100ug 599 EUR

Recombinant Rat Complement C4b/C4b protein (His tag)

PDMR100009-20ug Elabscience Biotech 20ug 359 EUR

Mouse Complement C4-B (C4B) Protein

abx653016-100g Abbexa 100 µg 4525 EUR

Mouse Complement C4-B (C4B) Protein

abx653016-200g Abbexa 200 µg Ask for price

Mouse Complement C4-B (C4B) Protein

abx653016-50g Abbexa 50 µg 1800 EUR

Lenti ORF particles, C4BPA (mGFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, alpha (C4BPA), 200ul, >10^7 TU/mL

RC204738L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Human Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

20-abx151769 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555856-96tests Abbexa 96 tests 886.8 EUR

Lenti ORF clone of C4bp (mGFP-tagged) - Mouse complement component 4 binding protein (C4bp)

MR206786L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4bpb (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, beta (C4bpb), (10 ug)

RR207679 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPA (Myc-DDK tagged) - Human complement component 4 binding protein, alpha (C4BPA), 200ul, >10^7 TU/mL

RC204738L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 3, mGFP tagged

RC202799L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 5, mGFP tagged

RC219216L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 2, mGFP tagged

RC219158L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 1, mGFP tagged

RC223685L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

C4bpa (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, alpha (C4bpa), (10 ug)

RR200781 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of C4bp (Myc-DDK-tagged) - Mouse complement component 4 binding protein (C4bp)

MR206786L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Human Complement C4-B (C4B)

1-CSB-YP313364HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Lenti-ORF clone of C4BPB (mGFP-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 4

RC222050L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Human Complement C4b Antibody

11254-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Human Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E01A2733 BlueGene 96T 700 EUR

Human Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E01C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E01C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E01C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Complement Component 4b (C4b) Protein

20-abx066058 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 3, Myc-DDK-tagged

RC202799L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 5, Myc-DDK-tagged

RC219216L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 2, Myc-DDK-tagged

RC219158L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 1, Myc-DDK-tagged

RC223685L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of C4BPB (Myc-DDK-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 4

RC222050L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of C4bpa (mGFP-tagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, alpha (C4bpa), (10 ug)

RR200781L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of C4bpb (mGFP-tagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, beta (C4bpb), (10 ug)

RR207679L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

3`UTR clone of complement component 4 binding protein alpha (C4BPA) for miRNA target validation

SC203382 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, C4bp (GFP-tagged) - Mouse complement component 4 binding protein (C4bp), 200ul, >10^7 TU/mL

MR206786L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF clone of C4bpa (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, alpha (C4bpa), (10 ug)

RR200781L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of C4bpb (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, beta (C4bpb), (10 ug)

RR207679L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (mGFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 3, 200ul, >10^7 TU/mL

RC202799L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (mGFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 5, 200ul, >10^7 TU/mL

RC219216L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (mGFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 2, 200ul, >10^7 TU/mL

RC219158L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (mGFP-tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

RC223685L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (mGFP-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 4, 200ul, >10^7 TU/mL

RC222050L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4bp (Myc-DDK-tagged) - Mouse complement component 4 binding protein (C4bp), 200ul, >10^7 TU/mL

MR206786L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (Myc-DDK tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 3, 200ul, >10^7 TU/m

RC202799L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (Myc-DDK tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 5, 200ul, >10^7 TU/m

RC219216L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (Myc-DDK tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 2, 200ul, >10^7 TU/m

RC219158L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (Myc-DDK tagged) - Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/m

RC223685L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Complement Fragment C4b (C4b) Antibody

abx124299-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Complement Fragment C4b (C4b) Antibody

abx124299-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Complement Fragment C4b (C4b) Antibody

abx124299-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Complement Fragment C4b (C4b) Antibody

abx338563-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Complement Fragment C4b (C4b) Antibody

abx338563-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Complement Fragment C4b (C4b) Antibody

abx338563-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Lenti ORF particles, C4bpb (GFP-tagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, beta (C4bpb), 200ul, >10^7 TU/mL

RR207679L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Human Complement C4-B (C4B),

1-CSB-EP313364HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Cow Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555820-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Rat Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx572059-96tests Abbexa 96 tests 886.8 EUR

Cow Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555820-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Cow Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555820-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Lenti ORF particles, C4bpa (GFP-tagged ORF) - Rat complement component 4 binding protein, alpha (C4bpa), 200ul, >10^7 TU/mL

RR200781L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, C4BPB (Myc-DDK-tagged)-Human complement component 4 binding protein, beta (C4BPB), transcript variant 4, 200ul, >10^7 TU/mL

RC222050L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Mouse Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555641-96tests Abbexa 96 tests 886.8 EUR

Mouse Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555641-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Mouse Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555641-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human C4B/ Complement C4-B ELISA Kit

E0316Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR

Human C4B(Complement C4-B) ELISA Kit

EH1279 FN Test 96T 628.92 EUR

 

Proponujemy, że powtarzający się motyw SCR w tej rodzinie umożliwił zajście tego niezwykłego procesu ewolucji, być może napędzanego przez użycie MCP i DAF jako receptorów przez  ludzkie  patogeny, takie jak wirus odry.