1. Wzrost gatunków drożdży Candida albicans i Pichia pastoris jest hamowany przez RsAFP2, roślinną defensynę wyizolowaną z nasion rzodkwi (Raphanus sativus) w  stężeniach mikromolowych . W przeciwieństwie do tego, mutanty z delecją gcs obu gatunków drożdży są oporne na RsAFP2. Geny GCS kodują  glukozylotransferazy UDP -glukoza:ceramid, które katalizują ostatni etap biosyntezy lipidowej błonowej glukozyloceramidu.
 2. W teście wiązania opartym na immunosorbcji enzymatycznej, RsAFP2 odkryto, że oddziałuje z glukozyloceramidami wyizolowanymi z P. pastoris, ale nie z glukozyloceramidami soi ani ludzkimi. Ponadto szczep rodzicielski P. pastoris jest wrażliwy na indukowaną przez RsAFP2 permeabilizację błony, podczas gdy odpowiedni mutant z delecją gcs jest wysoce oporny na permeabilizację błony za pośrednictwem RsAFP2.
 3. Przedstawiono model sposobu działania RsAFP2, w którym wszystkie te ustalenia są powiązane. Podobnie jak RsAFP2, heliomycyna, defensynopodobny peptyd z owada Heliothis virescens, jest aktywny wobec szczepów rodzicielskich C. albicans i P. pastoris, ale nie wykazuje aktywności wobec mutantów z delecją gcs obu gatunków drożdży. Ponadto heliomycyna oddziałuje z glukozyloceramidami wyizolowanymi z P. pastoris i soi, ale nie z ludzkimi glukozyloceramidami.
 4. Dane te wskazują, że strukturalnie homologiczne peptydy przeciwgrzybicze obecne w gatunkach z różnych królestw eukariotycznych oddziałują z tym samym celem w błonie komórkowej grzyba, mianowicie glukozyloceramidami, i jako takie potwierdzają hipotezę, że defensyny z roślin i owadów wyewoluowały z jednego prekursora.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 1. Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek. Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 2. Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego. Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania.

Nowatorski szlak syntazy sacharozy do degradacji sacharozy w hodowanych komórkach jaworu.

 1. Enzymy degradacji i glikolizy sacharozy w hodowanych komórkach jawora (Acer pseudoplatanus L.) zbadano i scharakteryzowano w surowych ekstraktach i po częściowym oczyszczeniu, próbując zidentyfikować szlaki katabolizmu sacharozy. Odsolone ekstrakty komórkowe zawierały podobną aktywność (20-40 nanomoli na miligram białka na minutę) syntazy sacharozy, obojętnej inwertazy, glukokinazy, fruktokinazy, fosfofruktokinazy i pirofosforylazy glukozowej UDP (oznaczonej za pomocą 2  – mikromolowego  pirofosforanu (PPi). praktycznie zależny od 2,6-bisfosforanu fruktozy, a maksymalna aktywność przewyższała aktywność fosfofruktokinazy połączonej z ATP.
 2. Aktywność heksokinazy, z glukozą jako substratem, była wysoce specyficzna dla ATP, podczas gdy aktywność fruktokinazy była stosunkowo niespecyficzna. Przy 1 milimolowym trifosforanie nukleozydu aktywność fruktokinazy spadła w kolejności: UTP>> ATP>> CTP>> GTP. Proponujemy dwie drogi degradacji sacharozy. Jedna obejmuje działanie inwertazy, po której następuje klasyczna glikoliza cukrów heksozowych, a druga to nowy szlak zainicjowany przez syntazę sacharozy.
 3. K(m) dla sacharozy syntazy sacharozy było kilkakrotnie niższe niż obojętnej inwertazy (15 w porównaniu z 65 milimolami), co może determinować podział węgla między tymi dwoma szlakami. Proponowany szlak syntazy sacharozy obejmuje cykl urydylatów i PPi. Pirofosforylaza glukozowa UDP , która okazała się skutecznym „zmiataczem PPi”, zużywałaby PPi i tworzyła UTP. UTP można następnie wykorzystać w reakcji fruktokinazy połączonej z UTP, tworząc w ten sposób  UDP  dla syntazy sacharozy.
 4. Postuluje się, że źródło PPi powstaje w wyniku reakcji zwrotnej fosfofruktokinazy połączonej z PPi. Komórki jawora zawierały znaczną endogenną pulę PPi (około 3 nanomoli na gram świeżej masy, około 1/10 ilości ATP w tych komórkach) oraz wystarczającą ilość 2,6-bisfosforanu fruktozy (0,09 nanomoli na gram świeżej masy) do aktywacji Fosfofruktokinaza połączona z PPi. Omówiono możliwe różnice regulacyjne i energetyczne między szlakami syntazy sacharozy i inwertazy.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 • Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek.
 • Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 • Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego.
 • Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 1. Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek. Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 2. Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego.

MicroMolar UDP assay kit - 100 assays

MUD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar UDP assay kit - 500 assays

MUD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar Chloride Assay Kit

CLA100 ProFoldin 100 assays 231.22 EUR

MicroMolar Cisplatin Assay Kit

CPT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar Cysteine Assay kit

CYS200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar DTT Assay kit

DTT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar EDTA Assay kit

EDTA200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Histidine Assay Kit

HIS200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Copper Assay Kit

MCA1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

MicroMolar Glutathione Assay Kit

MGA200 ProFoldin 200 assays 231.22 EUR

MicroMolar Iodide Assay Kit

MIA200 ProFoldin 200 assays 231.22 EUR

MicroMolar Sulfate Assay Kit

MSA200 ProFoldin 200 assays 263.3 EUR

MicroMolar NADH Assay Kit

NADH100 ProFoldin 100 assays 221.78 EUR

MicroMolar NADPH Assay Kit

NADPH100 ProFoldin 100 assays 221.78 EUR

MicroMolar Oxaliplatin Assay Kit

OPT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar Polyphosphate Assay Kit

PPD1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

MicroMolar Calcium / Magnesium Assay Kit

DMA200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Universal Kinase Assay Kit

MUK100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar Primary Amine Assay Kit

PAA100K ProFoldin 100 assays 168.93 EUR

MicroMolar Phosphate Assay Reagent

MPA3000 ProFoldin 3000 assays 168.93 EUR

MicroMolar ADP Assay Kit - 100 assays

MAD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar ADP assay kit - 500 assays

MAD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar GDP assay kit - 100 assays

MGD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar GDP assay kit - 500 assays

MGD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar Universal Kinase Assay Kit -1000

MUK1000K ProFoldin 1000 assays 1707.72 EUR

Frit Kit

FRIT-KIT Next Advance 1each 148.8 EUR

Column Packing Kit

PACK-KIT Next Advance 1pack 1242 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit TOKU-E Kit 319.2 EUR

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1332 EUR

Pesticide Kit Containing All 10 Multi-Compound Mixes

SPXPR-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 1923.18 EUR

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS410A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 798 EUR

Cas9-EGFP Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS420A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 828 EUR

CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Human UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E01U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E01U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E01U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E04U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E04U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E04U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E03U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E03U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E03U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E06U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E06U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E06U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E08U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E08U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E08U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E07U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E07U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E07U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E02U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E02U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E02U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E09U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E09U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E09U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS700A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS720A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS740A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

CAS510A-KIT SBI 1 Kit 966 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS750A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS770A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS790A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Cas9 SmartNuclease Extra Ligation Kit [includes 5x ligation buffer (10 ul) and Fast ligase (2.5ul)]

CAS9LIG-KIT SBI 1 Kit 183.6 EUR

Claritas PPT Grade Minerals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

SPXMT-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 237.12 EUR

PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN320A-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

Claritas PPT Grade Heavy Metals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

SPXHM-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 245.1 EUR

PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

UDP disodium salt

B7278-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 129.6 EUR

UDP disodium salt

B7278-50 ApexBio 50 mg 150 EUR

Human UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E01U0020-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E01U0020-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E01U0020-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E04U0020-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E04U0020-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E04U0020-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E03U0020-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E03U0020-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E03U0020-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Guinea pig UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E05U0021-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E05U0021-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig UDP glucuronosyltransferase ELISA kit

E05U0021-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E06U0020-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E06U0020-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E06U0020-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E08U0020-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E08U0020-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E08U0020-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E07U0020-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E07U0020-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E07U0020-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat UDP glucuronosyltransferase II ELISA kit

E02U0020-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania