rozumiec

Dzielenie i pasażowanie komórek w kulturze tkankowej

ciepłe media i Trypsyna-EDTA w łaźni wodnej (Trypsyna-EDTA otrzymana przez rozcieńczenie bulionu 1/10 tylko przez dodanie PBS). rozszczepić komórki, gdy są w około 80-90% konfluentne. przemyć komórki ~ 7 ml […]

Liquidambar orientalis Mill. gum extract induces autophagy via PI3K/Akt/mTOR signaling pathway in prostate cancer cells

Endemic species having an area distribution within the southwestern coastal district of Turkey. Styrax liquidus gum (SLG), is a gum-like resinous which exudates in response to harm of the trunk […]