1. ciepłe media i Trypsyna-EDTA w łaźni wodnej (Trypsyna-EDTA otrzymana przez rozcieńczenie bulionu 1/10 tylko przez dodanie PBS).
 2. rozszczepić komórki, gdy są w około 80-90% konfluentne.
 3. przemyć komórki ~ 7 ml PBS-EDTA (1 mM EDTA).
 4. odessać PBS-EDTA.
 5. + 1 ml trypsyny na płytkę 100 mm.
 6. inkubować w inkubatorze w 37 stopniach C przez 1-5 minut (zwykle 1 min.); nie rób tego dłużej, ponieważ spowoduje to uszkodzenie komórek.
 7. wyjąć szalkę z inkubatora i uderzać w boki naczynia dookoła.
 8. weź długą pipetę i pipetuj roztwór w górę iw dół, aby rozbić wszelkie grudki komórek (jeśli jest absolutnie niezbędne, aby rozbić je do zliczania komórek lub ograniczenia rozcieńczenia do klonowania do pojedynczych klonów, możesz spojrzeć pod mikroskopem, aby zobacz, czy wszystkie grudki komórek zostały rozbite).
 9. umieścić roztwór w sterylnej plastikowej probówce z pożywką zawierającą fbs (fbs inaktywuje trypsynę, dlatego początkowo trzeba było go przepłukać PBS-EDTA) końcowe stężenie ~ 1% fbs powinno wystarczyć do inaktywacji trypsyna.
 10. używając rurki równoważącej do zrównoważenia probówki z komórkami, wirować przez kilka minut (~ 2 minuty powinny wystarczyć).
 11. odessać medium.
 12. ponownie zawiesić w żądanej ilości pożywki (w przypadku zawieszania w pożywce 10 ml, najpierw ponownie zawiesić komórki tylko w 1 ml, a następnie ponownie zawiesić w pozostałej części, ponieważ łatwiej jest rozbić grudki przy użyciu małej objętości pożywki).
 13. rozcieńczyć do odpowiedniej ilości (zwykle około 1/10 przez kilka dni) w nowych naczyniach zawierających nowe pożywki.