1. wyciąć więcej rurek do dializy niż potrzeba dla każdej próbki (aby dostosować się do rozszerzenia rurek).
  2. namoczyć rurki do dializy w PBS.
    przypnij mocno jeden koniec, dodaj próbkę, przytnij mocno drugi koniec.
  3. dializować w chłodni w ~ 1 l PBS, delikatnie mieszając.
  4. zmień bufor do dializy przed opuszczeniem.
  5. dializować przez noc.
  6. następnego ranka ponownie zmienić bufor do dializy.
  7. (ukończenie jednej dializy zajmuje około 5 godzin).
  8. ponownie odwirować dializowany, ponownie zawieszony osad, aby upewnić się, że nie ma tam żadnych cząstek stałych; jeśli jest, przenieś tylko rozpuszczalną frakcję do innej probówki.
  9. nanieść pożądane frakcje na żel.