Defensyny z owadów i roślin wchodzą w interakcję z glukozyloceramidami grzybów

Wzrost gatunków drożdży Candida albicans i Pichia pastoris jest hamowany przez RsAFP2, roślinną defensynę wyizolowaną z nasion rzodkwi (Raphanus sativus) w  stężeniach mikromolowych . W przeciwieństwie do tego, mutanty z delecją gcs obu […]

lonowanie i ekspresja funkcjonalnego transportera serotoniny z mózgu szczura

Selektywny antagonizm transportu serotoniny (<em>5</em>-hydroksytryptaminy, <em>5</em>HT) i noradrenaliny przez leki przeciwdepresyjne jest kluczowym elementem hipotezy „aminy” dotyczącej zaburzeń afektywnych. Doniesiono, że miejsca wychwytu i/lub transportu <em>5</em>HT są zmniejszone w płytkach krwi […]

Receptor dopełniacza jest inhibitorem kaskady dopełniacza

Glikobiałko z  błony  ludzkich  erytrocytów zostało zidentyfikowane jako receptor dla C3b (CR1). Promuje dysocjację konwertazy C3b,Bb szlaku alternatywnego C3 i rozszczepianie C3b przez  inaktywator C3b/ C4b . Odkryliśmy, że CR1 dezaktywuje również konwertazy C3 i C5 szlaku klasycznego. CR1 […]

rozumiec

Protokół dializy roztworów białek

wyciąć więcej rurek do dializy niż potrzeba dla każdej próbki (aby dostosować się do rozszerzenia rurek). namoczyć rurki do dializy w PBS.przypnij mocno jeden koniec, dodaj próbkę, przytnij mocno drugi […]

rozumiec

Protokół oczyszczania białek anionowymiennych DEAE

Prowadzenie kolumny DEAE Wymagane rozwiązania~ 100 ml 40 mM Tris, pH 7,8 ~ 60 ml 40 mM Tris, pH 7,8 + 0,6 M NaCl W zależności od tego, jak mocno […]

rozumiec

Protokół wytrącania białek siarczanem amonu

Poniższy protokół dotyczy białek wydzielanych. Zmodyfikuj odpowiednio dla innych rozpuszczalnych białek Zakręć komórki. Wlej supernatant do kolby lub zlewki. Pobrać frakcję do analizy na żelu. Bardzo powoli dodawać żądaną ilość […]

rozumiec

Elektroforeza w żelu DNA Agarose – Jak uruchomić żel z agarozą DNA

50x TAETris 121gEDTA 50 ml 500 mM (pH EDTA do pH 8,0 z NaOH najpierw przed dodaniem)Kwas octowy 28,55 mlUzupełnij do 500 ml Przygotuj 1x TAE z 50x wodą Nalewanie […]

rozumiec

Protokół transfekcji komórek

Na podstawie Maniatis. Rozwiązania2x BBS50 mM BES280 mM NaCl1,5 mM Na2HP04 Chlorek wapnia1 M CaCl2 Nie trzeba wysypywać komórek dzień wcześniej przed faktyczną transfekcją. Utworzyć kompleks DNA: użyć 20 μl […]

rozumiec

Frequency of serological non-responders and false-negative RT-PCR

Frequency of serological non-responders and false-negative RT-PCR results in SARS-CoV-2 testing: a population-based study Objectives The sensitivity of molecular and serological methods for COVID-19 testing in an epidemiological setting is not […]

rozumiec

Quadruple negative SARS-CoV-2-PCR: still COVID-19 pneumonia!

[Quadruple negative SARS-CoV-2-PCR: still COVID-19 pneumonia!] Medical history and clinical findings: A 78-year-old man fell ill with weakness, coughing and fever 19 days after a cruise in early April 2020 and […]