Poniższy protokół dotyczy białek wydzielanych. Zmodyfikuj odpowiednio dla innych rozpuszczalnych białek

  1. Zakręć komórki.
  2. Wlej supernatant do kolby lub zlewki.
  3. Pobrać frakcję do analizy na żelu.
  4. Bardzo powoli dodawać żądaną ilość siarczanu amonu (w postaci nasyconej cieczy lub w postaci proszku).
  5. Mieszać przez 1 godzinę.
  6. Wirować wytrącone białko z prędkością 10 000 x g, 30 minut.
  7. Uzupełnij peletkę w PBS do dializy (zatęż około 1 / 6x do 1 / 10x w oparciu o ilość oryginalnego podłoża).
  8. Pobrać trochę supernatantu z odwirowanego białka do dializy.

Pożądany
% Nasycenia Ilość nasyconego siarczanu amonu do dodania (dla pożywki 10 ml).
10 1,11 ml
20 2,5 ml
30 4,29 ml
40 6,67ml
50 10ml
55 12,22 ml
60 15ml
65 18,57 ml
70 23,33 ml
75 30ml
80 40ml
85 56,66 ml
90 90ml
95 190ml