rozumiec

Protokół dializy roztworów białek

wyciąć więcej rurek do dializy niż potrzeba dla każdej próbki (aby dostosować się do rozszerzenia rurek). namoczyć rurki do dializy w PBS.przypnij mocno jeden koniec, dodaj próbkę, przytnij mocno drugi […]

rozumiec

Protokół oczyszczania białek anionowymiennych DEAE

Prowadzenie kolumny DEAE Wymagane rozwiązania~ 100 ml 40 mM Tris, pH 7,8 ~ 60 ml 40 mM Tris, pH 7,8 + 0,6 M NaCl W zależności od tego, jak mocno […]

rozumiec

Protokół wytrącania białek siarczanem amonu

Poniższy protokół dotyczy białek wydzielanych. Zmodyfikuj odpowiednio dla innych rozpuszczalnych białek Zakręć komórki. Wlej supernatant do kolby lub zlewki. Pobrać frakcję do analizy na żelu. Bardzo powoli dodawać żądaną ilość […]

rozumiec

Elektroforeza w żelu DNA Agarose – Jak uruchomić żel z agarozą DNA

50x TAETris 121gEDTA 50 ml 500 mM (pH EDTA do pH 8,0 z NaOH najpierw przed dodaniem)Kwas octowy 28,55 mlUzupełnij do 500 ml Przygotuj 1x TAE z 50x wodą Nalewanie […]

rozumiec

Protokół transfekcji komórek

Na podstawie Maniatis. Rozwiązania2x BBS50 mM BES280 mM NaCl1,5 mM Na2HP04 Chlorek wapnia1 M CaCl2 Nie trzeba wysypywać komórek dzień wcześniej przed faktyczną transfekcją. Utworzyć kompleks DNA: użyć 20 μl […]

rozumiec

Frequency of serological non-responders and false-negative RT-PCR

Frequency of serological non-responders and false-negative RT-PCR results in SARS-CoV-2 testing: a population-based study Objectives The sensitivity of molecular and serological methods for COVID-19 testing in an epidemiological setting is not […]

rozumiec

Quadruple negative SARS-CoV-2-PCR: still COVID-19 pneumonia!

[Quadruple negative SARS-CoV-2-PCR: still COVID-19 pneumonia!] Medical history and clinical findings: A 78-year-old man fell ill with weakness, coughing and fever 19 days after a cruise in early April 2020 and […]

rozumiec

Leprosy transmission in endemic and non-endemic areas

Leprosy transmission in endemic and non-endemic areas based on the profile of antibody response of PGL-1 and PCR detection of Mycobacterium leprae DNA from nasal swab among healthy children of East Java, Indonesia Background: East […]

rozumiec

Simplified Quantitative Real-Time PCR A

A Simplified Quantitative Real-Time PCR Assay for Monitoring SARS-CoV-2 Growth in Cell Culture Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has infected millions within just a few months, causing severe respiratory disease […]

rozumiec

Response to „No evidence of SARS-CoV-2

Response to „No evidence of SARS-CoV-2 infection by PCR or serology in children with pseudochilblain” We read with interest the article by Caselli D et al., reporting a case series of 38 […]