Ucieczka immunologiczna jest podstawową cechą raka, w której wiedza mechanistyczna jest niekompletna. Tutaj [...]

Wzrost gatunków drożdży Candida albicans i Pichia pastoris jest hamowany przez RsAFP2, roślinną defensynę [...]

Selektywny antagonizm transportu serotoniny (<em>5</em>-hydroksytryptaminy, <em>5</em>HT) [...]

W badaniu „martwicy krwotocznej” guzów wytwarzanych przez endotoksyny stwierdzono, że surowica myszy zakażonych [...]

( MW ) 22 kDa został opisany jako posiadający lepszą zdolność do indukowania transferu genu w porównaniu z jego [...]

Glikobiałko z  błony  ludzkich  erytrocytów zostało zidentyfikowane jako receptor dla C3b (CR1). Promuje [...]

W niniejszej pracy przedstawiono schemat izolacji wielu składników ludzkiego  dopełniacza  w stanie funkcjonalnym [...]

GAT to N-acetylotransferaza z Bacillus  licheniformis  , zoptymalizowana przez tasowanie genów do acetylacji [...]

W raku żołądka przerzuty do węzłów chłonnych są jednym z głównych czynników prognostycznych i stanowią podstawę do [...]

Gdy kultury <em>komórek</em> ssaków lub myszy są narażone na promieniowanie jonizujące w ilościach [...]