Prowadzenie kolumny DEAE Wymagane rozwiązania~ 100 ml 40 mM Tris, pH 7,8 ~ 60 ml 40 mM Tris, pH 7,8 + 0,6 M NaCl W [...]

Poniższy protokół dotyczy białek wydzielanych. Zmodyfikuj odpowiednio dla innych rozpuszczalnych białek Zakręć [...]

50x TAETris 121gEDTA 50 ml 500 mM (pH EDTA do pH 8,0 z NaOH najpierw przed dodaniem)Kwas octowy 28,55 mlUzupełnij [...]

Na podstawie Maniatis. Rozwiązania2x BBS50 mM BES280 mM NaCl1,5 mM Na2HP04 Chlorek wapnia1 M CaCl2 Nie trzeba [...]

ciepłe media i Trypsyna-EDTA w łaźni wodnej (Trypsyna-EDTA otrzymana przez rozcieńczenie bulionu 1/10 tylko przez [...]

Frequency of serological non-responders and false-negative RT-PCR results in SARS-CoV-2 testing: a [...]

[Quadruple negative SARS-CoV-2-PCR: still COVID-19 pneumonia!] Medical history and clinical findings: A [...]

Leprosy transmission in endemic and non-endemic areas based on the profile of antibody response of PGL-1 [...]

A Simplified Quantitative Real-Time PCR Assay for Monitoring SARS-CoV-2 Growth in Cell Culture Severe [...]